Odluka o cenama usluga upravljanja komunalnim otpadom sa Rešenjem o davanju saglasnosti
Odluka o cenama dimničarskih usluga sa Rešenjem o davanju saglasnosti
Odluka o cenama korišćenja parking prostora i ostalih komunalnih usluga sa Rešenjem o davanju saglasnosti
Odluka o cenama pijačnih usluga sa Rešenjem o davanju saglasnosti
Odluka o cenama pogrebnih usluga i usluga pri sahranjivanju i održavanju groblja sa Rešenjem o davanju saglasnosti
Odluka o cenama usluga Javnog komunalnog preduzeća „Stadion“ Subotica sa Rešenjem o davanju saglasnosti
Odluka o cenama prevoza putnika i prtljaga u gradskom saobraćaju sa Rešenjem o davanju saglasnosti
Odluka o cenama prevoza putnika i prtljaga u prigradskom saobraćaju sa Rešenjem o davanju saglasnosti
Rešenje o donošenju cenovnika usluga taksi prevoza
Odluka o cenama čiste vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda sa Rešenjem o davanju saglasnosti

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Subotice