Instrukcija o postupanju budžetskih korisnika u postupku pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja
Naredba Gradskog štaba za vanredne situacije (Prva redovna sednica)

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Subotice