Rešenje o obrazovanju Radne grupe za uspostavljanje i sprovođenje aktivnosti Omladinskog centra u Subotici
Program za rad Tela za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja lokalne samouprave grada Subotice po prvom javnom pozivu za 2024. godinu
Odluka o izmenama i dopunama Statuta grada Subotice
Odluka o izradi Plana generalne regulacije za naselje Gornji Tavankut
Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za formiranje i razgraničenje sportsko-rekreativnih kompleksa javne i ostale namene u MZ „Dudova šuma“
Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju solarnih elektrana ukupne snage do 160 MW u K.O. Donji grad, na teritoriji grada Subotice
Odluka o usvajanju Srednjoročnog plana grada Subotice za period od 2024. – 2026. godine
Odluka o Lokalnom ombudsmanu grada Subotice
Rešenje o davanju saglasnosti na konačni nacrt Aneksa I Ugovora o javno-privatnom partnerstvu za obavljanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na teritoriji grada Subotice

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Subotice