Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2024. godinu u gradu Subotici
Odluka o donošenju Izmene i dopune Plana postavljanja dečjih igrališta na teritoriji grada Subotice

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Subotice