Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom i nabavku paketa pomoći za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom u okviru regionalnog stambenog programa, potprojekat 5 – seoske kuće
Odluka o obrazovanju Institucionalne radne grupe u okviru programa ,,Romakted-promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanje romske zajednice na lokalnom nivou’’
Odluka o budžetu grada Subotice za 2019. godinu
Odluka o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama
Odluka o donošenju Generalnog urbanističkog plana Subotica-Palić do 2030. godine
Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije za deo prostora MZ “Zorka” severozapadno od ulice Ferenca Bodrogvarija u Subotici
Odluka o izradi Plana generalne regulacije za naselje Đurđin
Odluka o donošenju Plana generalne regulacije za naselje Šupljak
Odluka o izradi izmene dela Plana detaljne regulacije za deo prostora oivičen ulicama Maksima Gorkog, Beogradski put, Blaška Rajića i Senćanski put u Subotici
Odluka o donošenju Izmene dela Plana detaljne regulacije centra grada Subotice – zona I (blok „D“)
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o zaštiti useva i zasada, poljoprivrednog zemljišta, poljskih puteva i kanala od poljske štete
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju granica prostornog obuhvata u kome se društvu sa ograničenom odgovornošću za upravljanje Turističkim prostorom „Park Palić“ Palić poveravaju delatnosti od opšteg interesa u cilju realizacije Master plana Palić
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o odvođenju atmosferskih voda
Odluka o Kadrovskom planu za Gradsku upravu grada Subotice, Gradsko pravobranilaštvo, Službu za budžetsku inspekciju grada Subotice, Zaštitnika građana grada Subotice i Službu za internu reviziju za 2019. godinu
Odluka o načinu i postupku raspodele sredstava za finansiranje programa udruženja građana u oblasti poljoprivrede
Odluka o mreži dečjih vrtića u ustanovama na teritoriji grada Subotice
Pravilnik o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja u oblasti društvenog i humanitarnog rada, a koji se finansiraju iz budžeta grada Subotice