Odluka o izradi Izmene i dopune dela Plana detaljne regulacije za deo MZ „Prozivka“ u Subotici
Odluka o izradi Plana detaljne regulacije parkirališta na km 43+000 sa leve strane državnog puta Ia reda br. 1, na katastarskoj parceli 8657/3 K.O. Čantavir
Rešenje o donošenju Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Subotice u 2019. godini
Odluka o postavljanju spomenika atletičaru Đuri Stantiću

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Subotice