Pravilnik o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava na račun izvršenja budžeta grada Sombora
Pravilnik o postupku donošenja finansijskih planova direktnih i indirektnih korisnika budžeta i izmene istih
Pravilnik o načinu korišćenja sredstava sa podračuna, odnosno računa konsolidovanog računa trezora grada Sombora
Uputstvo o radu trezora
Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Saveta za zdravlje grada Sombora
Pravilnik o uslovima obezbeđivanja i pružanja usluga narodne kuhinje

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Sombora