Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu
Pravilnik o trećim izmenama i dopunama Pravilnika o posebnim parkiralištima na teritoriji grada Sombora
Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Službe za budžetsku inspekciju grada Sombora
Odluka o osnivanju Službe za internu reviziju grada Sombora
Rešenje o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti na teritoriji grada Sombora

 

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Sombora