Odluka o angažovanju eksterne revizije Završnog računa budžeta grada Sombora za 2022. godinu
Odluka o petim izmenama Odluke o dodeljivanju isključivih prava za obavljanje delatnosti pružanja usluga na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje (grad Sombor)
Odluka o pokretanju postupka realizacije Projekta JPP sa elementima koncesije za poveravanje obavljanje komunalne delatnosti gradski i prigradski prevoz putnika na teritoriji grada Sombora
Rešenje o imenovanju Stručnog tima za realizaciju Projekta javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije za poveravanje obavljanja komunalne delatnosti gradski i prigradski prevoz putnika na teritoriji grada Sombora
Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije primarne gradske saobraćajnice između Apatinskog i Bezdanskog puta u Somboru
Odluka o osnivanju Ustanove kulture Galerija „Milan Konjović“ Sombor
Odluka o osnivanju Ustanove kulture Kulturni centar „Laza Kostić“ Sombor
Odluka o osnivanju Ustanove kulture Narodno pozorište Sombor
Odluka o osnivanju Ustanove kulture Gradski muzej Sombor
Program korišćenja sredstava za zaštitu životne sredine grada Sombora za 2023. godinu
Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za izradu Predloga Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Sombora za 2023. godinu
Aneks Kolektivnog ugovora za zaposlene u organima grada Sombora, Službi za budžetsku inspekciju grada Sombora i Pravobranilaštvu grada Sombora
Rešenje o trećim izmenama Rešenja o obrazovanju Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti grada Sombora

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Sombora