Odluka o o načinu utvrđivanja i označavanju naziva ulica, trgova, zaselaka i drugih delova naseljenog mesta i načinu označavanja objekata i katastarskih parcela kućnim brojevima
Odluka o osnivanju Centra za pružanje usluga socijalne zaštite grada Sombora
Odluka o prvim izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Istorijskog arhiva Sombor
Rešenje o sedmim izmenama i dopunama Rešenja o obrazovanju Komisije za planove grada Sombora

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Sombora