Odluka o izradi izmene Plana generalne regulacije naseljenog mesta Bezdan
Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije ulica Balkanska, Zrmanjska i Velebitska u Somboru
Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije ulica Dravske, Bagremove i Poljske u Somboru
Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije ulice Veljka Čubrilovića u Somboru
Odluka o podizanju, održavanju, premeštanju i uklanjanju umetničkih dela
Odluka o stipendiranju studenata sa teritorije grada Sombora
Pravilnik o četvrtim izmenama i dopunama Pravilnika o posebnim parkiralištima na teritoriji grada Sombora
Rešenje o obrazovanju i imenovanju Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji grada Sombora
Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja izmene Plana generalne regulacije naseljenog mesta Bezdan na životnu sredinu

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Sombora