Rešenje o odbacivanju zahteva JKP „Energana“ Sombor za davanje saglasnosti na Odluku o obrazovanju cena isporuke toplotne energije koje primenjuje za grejnu sezonu 2023/2024. godine
Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama prevoza u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Sombora koje primenjuje „Severtrans” a.d. Sombor sa Odlukom
Rešenje o određivanju visine naknade za zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Sombora koje se koristi u proizvodnoj 2023/2024. godini kao poljoprivredno zemljište do privođenja planiranoj nameni u postupku javnog nadmetanja i putem neposredne pogodbe
Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2024. godinu

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Sombora