Prvi Aneks Kolektivnog ugovora za zaposlene u organima grada Sombora, Službi za budžetsku inspekciju grada Sombora i Pravobranilaštvu grada Sombora

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Sombora