Poslovnik Privremenog organa grada Smedereva
Odluka o radno-pravnom statusu i koeficijentima za obračun i isplatu plata i naknada predsednika, članova i sekretara Privremenog organa grada Smedereva
Odluka o izmeni Odluke o ostvarivanju finansijske pomoći trudnicama i porodiljama grada Smedereva
Rešenje o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Smedereva
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Smedereva za 2023. godinu
Zaključak kojim se utvrđuju prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama, kao polazne osnovice za utvrđivanje poreza na imovinu za poreske obveznike koji ne vode poslovne knjige u 2024. godini
Zaključak o ispravci tehničke greške u Planu detaljne regulacije „Centralno groblje“ u Smederevu („Službeni list grada Smedereva“, broj 7/2010)
Kolektivni ugovor za zaposlene u organima grada Smedereva
Odluka o donošenju Separata o tehničkim uslovima izgradnje Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod“ Smederevo

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Smedereva