Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti grada Smedereva

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Smedereva