Odluka o donošenju Lokalnog akcionog plana za unapređenje rodne ravnopravnosti u gradu Smederevu za period od 2022 – 2024. godine
Program unapređenja socijalne zaštite na teritoriji grada Smedereva za 2022. godinu
Strategija upravljanja rizicima grada Smedereva za period od 2022. godine do 2025. godine
Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju grada Smedereva za 2022. godinu
Operativni plan za odbranu od poplava za vode II reda na području grada Smedereva za 2022. godinu
Godišnji program mera i radova na smanjenju rizika od poplava na vodotocima II reda na području grada Smedereva za 2022. godinu
Rešenje o obrazovanju Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti grada Smedereva

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Smedereva