Odluka o stavljanju van snage Pravilnika o naknadama za rad Komisije za sprovođenje komasacije na delovima katastarskih opština Šalinac, Kulič i Smederevo (Grad Smederevo)
Odluka o stavljanju van snage Pravilnika o naknadama za rad Komisije za sprovođenje komasacije na delovima katastarske opštine Skobalj (Grad Smederevo)
Odluka o stavljanju van snage Pravilnika o naknadama za rad Komisije za sprovođenje komasacije na delovima katastarske opštine Osipaonica (Grad Smederevo)
Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje komasacije na delovima katastarskih opština Šalinac, Kulič i Smederevo (Grad Smederevo) i imenovanju predsednika, sekretara, članova Komisije i njihovih zamenika
Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje komasacije na delovima katastarske opštine Skobalj (Grad Smederevo) i imenovanju predsednika, sekretara, članova Komisije i njihovih zamenika
Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje komasacije na delovima katastarske opštine Osipaonica (Grad Smederevo) i imenovanju predsednika, sekretara, članova Komisije i njihovih zamenika
Program otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Smedereva
Godišnji program korišćenja sredstava ostvarenih od naknade za korišćenje šuma i šumskog zemljišta na teritoriji grada Smedereva za 2022. godinu
Program kontrole kvaliteta vode sa javnih česama i kupališta na teritoriji grada Smedereva za 2022. godinu
Program sistematskog praćenja kvaliteta i stanja zemljišta na teritoriji grada Smedereva za 2022. godinu
Program monitoringa stanja nivoa komunalne buke na teritoriji grada Smedereva za 2022. godinu
Odluka o formiranju specijalizovane jedinice civilne zaštite za uzbunjivanje na teritoriji grada Smedereva
Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, Službi za internu reviziju i Glavnom urbanisti grada Smedereva
Program kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji grada Smedereva za 2022. godinu
Program o izmeni Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Smedereva za 2022. godinu

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Smedereva