Odluka o oslobađanju od plaćanja dela izvornih javnih prihoda grada Smedereva

Program kontrole kvaliteta vode sa javnih česama i kupališta na teritoriji grada Smedereva za 2020. godinu

Program sistematskog praćenja stanja i kvaliteta zemljišta na teritoriji grada Smedereva za 2020. godinu

Program monitoringa stanja nivoa komunalne buke na teritoriji grada Smedereva za 2020. godinu

Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Smedereva