Program za dopunu Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Smedereva
Zaključak o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama, kao polazne osnovice za utvrđivanje poreza na imovinu za poreske obveznike koji ne vode poslovne knjige u 2019. godini