Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Smedereva za 2021. godinu
Izmene Kadrovskog plana Gradske uprave grada Smedereva za 2021. godinu
Odluka o izmeni i dopuni Odluke o organizovanju Centra za kulturu Smederevo
Odluka o izmeni i dopuni Odluke o organizovanju Narodne biblioteke Smederevo
Odluka o izmeni i dopuni Odluke o organizovanju Istorijskog arhiva u Smederevu
Odluka o izmeni i dopuni Odluke o organizovanju Muzeja u Smederevu
Odluka o ukidanju vanredne situacije na teritoriji grada Smedereva
Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Saveta za unapređivanje rodne ravnopravnosti grada Smedereva i imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova i zamenika članova Saveta
Poslovnik o radu Izborne komisije za izbor odbornika Skupštine grada Smedereva

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Smedereva