„Službeni list grada Smedereva“, br. 3/2023 od 27.6.2023. godine

Odluka o završnom računu budžeta grada Smedereva za 2022. godinu
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Smedereva za 2023. godinu
Odluka o usvajanju Godišnjeg likvidacionog izveštaja Turističke organizacije grada Smedereva u likvidaciji za 2022. godinu
Pravilnik o sufinansiranju mera smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora u 2023. godini na teritoriji grada Smedereva
Cenovnik usluga na kompleksu bazena Javnog preduzeća Sportski centar Smederevo sa Rešenjem o davanju saglasnosti
Program mesta za postavljanje manjih objekata montažno demontažnog tipa privremenog karaktera i privremenih pokretnih objekata
Cenovnik usluga motornog grejdera Javnog preduzeća Gradsko stambeno, Smederevo sa Rešenjem o davanju saglasnosti
Cenovnik rada kamere za kanalizacione i dimne kanale Javnog preduzeća Gradsko stambeno, Smederevo sa Rešenjem o davanju saglasnosti
Cenovnik usluga kombinovane mašine po satu sa vozačem Javnog preduzeća Gradsko stambeno, Smederevo sa Rešenjem o davanju saglasnosti
Cenovnik odgušenja instalacija u stambenim zgradama korišćenjem mini vome Javnog preduzeća Gradsko stambeno, Smederevo sa Rešenjem o davanju saglasnosti
Cenovnik usluga teretnog vozila – putar do 3T po satu sa vozačem Javnog preduzeća Gradsko stambeno, Smederevo sa Rešenjem o davanju saglasnosti
Cenovnik usluga tehničkog servisa Javnog preduzeća Gradsko stambeno, Smederevo sa Rešenjem o davanju saglasnosti
Cenovnik građevinsko-zanatskih radova Javnog preduzeća Gradsko stambeno, Smederevo sa Rešenjem o davanju saglasnosti
Cenovnik usluga rada radnika Javnog preduzeća Gradsko stambeno, Smederevo sa Rešenjem o davanju saglasnosti
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, Službi za internu reviziju i glavnom urbanisti grada Smedereva

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Smedereva