Odluka o budžetu grada Smedereva za 2023. godinu
Kadrovski plan Gradske uprave grada Smedereva za 2023. godinu
Odluka o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama grada Smedereva
Plan detaljne regulacije solarna elektrana u Saraorcima
Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za deo prostora između ulica Svetozara Miletića. Proleterskih brigada i Petra Maksimovića u Smederevu („Maksimovića brdo“)
Odluka o donošenju Strategije razvoja socijalne zaštite grada Smedereva za period od 2023. do 2027. godine
Program unapređenja socijalne zaštite na teritoriji grada Smedereva za 2023.-2024. godinu
Odluka o izmenama Odluke o ostvarivanju prava na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju
Odluka o izmeni Odluke o formiranju specijalizovane jedinice civilne zaštite za uzbunjivanje na teritoriji grada Smedereva
Program o izmeni Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Smedereva za 2022. godinu
Sporazum o produženju roka važenja Kolektivnog ugovora za zaposlene u organima grada Smedereva

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Smedereva