Odluka o promeni Statuta opštine Vladimirci
Odluka o drugom rebalansu budžeta opštine Vladimirci za 2021. godinu
Zaključak o usvajanju Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Vladimirci za 2021. godinu
Odluka o finansijskoj podršci domaćinstvima u procesu energetske tranzicije
Pravilnik o sufinasiranju mere energetske tranzicije
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima na teritoriji opštine Vladimirci
Odluka o obrazovanju Saveta za praćenje primene Etičkog kodeksa
Odluka o usvajanju Programa za postavljanje i uklanjanje objekata privremenog karaktera na javnim i drugim površinama opštine Vladimirci

 

 

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Šapca i opština