Odluka o budžetu opštine Koceljeva za 2021. godinu
Odluka o angažovanju eksterne revizije za završni račun budžeta opštine Koceljeva za 2020. godinu
Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Koceljeva za 2020. godinu
Kadrovski plan opštine Koceljeva za 2021. godinu
Odluka o lokalnim komunalnim taksama

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Šapca i opština