Odluka Ustavnog suda broj IUo-171/2021 kojom se utvrđuje se da Odluka o određivanju prostora za okupljanje građana u Šapcu („Službeni list opština Bogatić, Vladimirci, Koceljeva i Šabac”, broj 25/92) nije u saglasnosti sa Ustavom i zakonom
Program korišćenja sredstava ostvarenih od naknade za korišćenje šuma i šumskog zemljišta na teritoriji opštine Vladimirci za 2022. godinu
Odluka o dodeli plaketa i povelja opštine Bogatić za 2022 godinu

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Šapca i opština