Usvajanje dopunskog izveštaja Gradske izborne komisije od 09.02.2024. (broj 000421556 2024; broj 000526960)
Odluka o budžetu grada Šapca za 2024. godinu
Kadrovski plan za Gradsku upravu grada Šapca
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o koeficijentima za utvrđivanje plata izabranih imenovanih i postavljenih lica u organima grada Šapca
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom uređenju
Odluka o izmeni i dopuni Odluke o lokalnim naknadama za korišćenje javnih površina
Odluka o potvrđivanju (verifikaciji) mandata odbornicima Skupštine opštine Koceljeva

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Šapca i opština