Odluka o dodeli naknade za pružanje usluga javnog linijskog prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju

Odluka o stavljanju van snage Kodeksa ponašanja službenika i nameštenika Opštinske uprave opštine Vladimirci

Pravilnik o izbornom postupku i merilima za izbor po javnom konkursu za popunjavanje položaja načelnika Opštinske uprave opštine Vladimirci

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Šapca i opština