Odluka o četvrtom rebalansu budžeta opštine Vladimirci za 2022. godinu
Odluka o utvrđivanju koeficijenata za obračun poreza na imovinu za 2023. godinu (opština Vladimirci)
Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu na teritoriji opštine Vladimirci
Odluka o utvrđivanju elemenata poreza na imovinu za teritoriju opštine Vladimirci za 2023. godinu
Odluka o utvrđivanju zona za obračun poreza na imovinu za 2023. godinu (opština Vladimirci)
Odluka o usvajanju Strategije upravljanje rizicima opštine Vladimirci
Odluka o pokretanju postupka za izradu procene rizika od katastrofa opštine Vladimirci
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o godišnjim studentskim stipendijama za deficitarna zanimanja (opština Vladimirci)

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Šapca i opština