Odluka o petom rebalansu budžeta opštine Vladimirci za 2021. godinu
Odluka o pristupanju izradi Lokalnog plana upravljanja otpadom na teritoriji opštine Vladimirci
Odluka o usvajanju Lokalnog antikorupcijskog plana (LAP) za opštinu Vladimirci za period od 2021. godine do 2025. godine sa Lokalnim antikorupcijskim planom
Odluka o usvajanju Programa gasifikacije na teritoriji opštine Vladimirci i izbor strateškog partnera
Odluka o godišnjim nagradnim studentskim stipendijama
Rešenje o obrazovanju Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti opštine Vladimirci
Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Šapca i opština