Pravilnik o određivanju osoba koje mogu ostvariti pravo na besplatno korišćenje posebno obeleženih parking mesta na javnim parkiralištima
Odluka o četvrtom rebalansu budžeta opštine Vladimirci za 2019. godinu
Poslovnik o radu Gradskog veća grada Šapca

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Šapca i opština