Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Šapca

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Šapca i opština