Rešenje o javnim parkiralištima
Rešenje o zoniranju javnih parkirališta
Rešenje o davanju saglasnosti „Mačva ekspres“ d.o.o. Badovinci, „Duga“ d.o.o. Petlovača i „Miki turs“ na tarifu prevoza putnika u gradsko-prigradskom prevozu

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Šapca i opština