Operativni plan odbrane od poplava za vode II reda na teritoriji opštine Koceljeva za 2022. godinu
Ispravka tehničke greške u Odluci o nagrađivanju učenika i studenata na teritoriji grada Šapca sa Odlukom

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Šapca i opština