Odluka o budžetu opštine Koceljeva za 2019. godinu
Odluka o angažovanju eksterne revizije za završni račun budžeta opštine Koceljeva za 2018. godinu
Odluka o dopuni Odluke o Opštinskoj upravi Koceljeva
Odluka o lokalnim komunalnim taksama
Odluka o taksi prevozu na teritoriji opštine Koceljeva
Kadrovski plan opštine Koceljeva za 2019. godinu
Rešenje o obrazovanju i imenovanju Opštinskog saveta roditelja opštine Koceljeva
Odluka o budžetu opštine Vladimirci za 2019. godinu
Kadrovski plan zaposlenih u Opštinskoj upravi opštine Vladimirci za 2019. godinu
Odluka o četvrtom rebalansu budžeta opštine Vladimirci za 2018. godinu
Lokalni akcioni plan zapošljavanja opštine Vladimirci za 2019. godinu
Odluka o uklanjanju otpadnih voda sistemom javne kanalizacije
Odluka o obavljanju taksi prevoza putnika na teritoriji opštine Vladimirci