Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Prokuplja