Odluka o izmeni Odluke o budžetu grada Prokuplja za 2019. godinu
Odluka o statusnoj promeni
Odluka o promeni delatnosti
Odluka o utvrđivanju manifestacije „Dani fudbala – 100 godina fudbala u Prokuplju“ od posebnog značaja za grad Prokuplje u 2019. godini
Odluka o utvrđivanju većeg broja dece u vaspitnim grupama u Predškolskoj ustanovi „Neven“ Prokuplje u radnoj 2019/2020. godini
Odluka o dopuni Odluke o pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana socijalne zaštite u gradu Prokuplju za period od 2019 do 2022. godine
Odluka o utvrđivanju pravca državnih puteva kroz naseljeno mesto grada Prokuplja
Odluka o usvajanju Koncesionog akta za poveravanje obavljanja komunalne delatnosti gradsko-prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Prokuplja
Odluka o socijalnoj zaštiti grada Prokuplja

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Prokuplja