Odluka o pokretanju postupka likvidacije JKP “HAMMEUM“ Prokuplje
Odluka o postupku i načinu određivanja naziva ulica, trgova, gradske četvrti, zaselaka ili delova naseljenih mesta na teritoriji grada Prokuplja

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Prokuplja