Odluka o budžetu grada Prokuplja za 2023. godinu
Kadrovski plan Gradske uprave grada Prokuplja, Gradskog pravobranilaštva i Službe interne revizije za 2023. godinu
Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu na teritoriji grada Prokuplja
Odluka o utvrđivanju elemenata poreza na imovinu za teritoriji grada Prokuplja za 2023. godinu
Odluka o lokalnim komunalnim taksama
Odluka o utvrđivanju naknade za korišćenje javnih površina
Odluka o dodeljivanju isključivog prava javnim preduzećima kojima je osnivač grad Prokuplje na koje se ne primenjuje Zakon o javnim nabavkama
Odluka o javnom prevozu u drumskom saobraćaju na teritoriji grada Prokuplja
Odluka o donošenju Lokalnog akcionog plana za obezbeđivanje pravednog i kvalitetnog obrazovanja za decu na teritoriji grada Prokuplja za period 2022.-2024. godine
Odluka o finansiranju troškova gradskog prevoza povlašćenih stanovnika na teritoriji grada Prokuplja

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Prokuplja