Rešenje o davanju saglasnosti na Nacrt Javnog ugovora u Projektu javnog privatnog partnerstva sa elementima koncesije za finansiranje, revitalizaciju, upravljanje i obavljanje farmaceutske delatnosti u gradu Prokuplju i drugim jedinicama lokalne samouprave u Topličkom okrugu kojima zdravstvena ustanova Apoteka Prokuplje obavlja farmaceutske delatnosti
Deklaracija o ulozi funkcije upravljanja ljudskim resursima u gradu Prokuplju

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Prokuplja