Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o ostvarivanju prava na subvencionisani javni gradski prevoz
Plan zimskog održavanja lokalnih puteva i ulica na teritoriji grada Prokuplja u 2020/2021. godine

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Prokuplja