Rešenje o donošenju procene rizika od katastrofe grada Prokuplja

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Prokuplja