Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Prokuplja, Gradskom pravobranilaštvu grada Prokuplja i službi interne revizije grada Prokulja

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Prokuplja