Odluka o izradi Plana detaljne regulacije solarne elektrane “SOUTH TWO“
Odluka o pristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulaciju solarne elektrane “SOUTH TWO“

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Prokuplja