Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije infrastrukturnog kompleksa za obnovljive izvore energije na području katastarskih opština Banatsko Novo Selo i Dolovo na teritoriji grada Pančeva sa Planom

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Pančeva