Odluka o prestanku važenja Naredbe Gradskog štaba za vanredne situacije grada Pančeva u delu koji se odnosi na tačku 1, Broj: II-39-82-1/2020-78

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Pančeva