Zaključak Gradskog veća o donošenju Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Pančeva za 2022. godinu

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Pančeva