Rešenje o obrazovanju Komisije za vrednovanje projekata romskih organizacija civilnog društva
Rešenje o obrazovanju Privrednog saveta grada Pančeva
Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije dela bloka 089 u naseljenom mestu Pančevo na životnu sredinu