Ispravka tehničke greške u Odluci o izmenama Odluke o budžetu grada Pančeva za 2019. godinu

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Pančeva