Odluka o pristupanju izradi Strateške procene uticaja izmena i dopuna Plana detaljne regulacije infrastrukturnog kompleksa za obnovljive izvore energije na području „Bela Anta“ u Dolovu na životnu sredinu

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Pančeva