Pravilnik o bližim uslovima i postupku za ostvarivanje prava na naknadu troškova za uslugu personalne asistencije
Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za osnovne škole za 2020. godinu
Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za srednje škole za 2020. godinu
Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za Predškolsku ustanovu „Radosno detinjstvo“ Novi Sad za 2020. godinu
Rešenje o izmenama i dopuni Programa finansiranja i realizacije projekta „Novi Sad – Evropska prestonica mladih 2019“
Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju i imenovanju Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti grada Novog Sada

Izvor: sajt Skupštine grada Novog Sada