Pravilnik o izmeni Pravilnika o bližim uslovima i postupku za ostvarivanje prava na naknadu troškova za uslugu ličnog pratioca deteta
Pravilnik o izmeni Pravilnika o bližim uslovima i postupku za ostvarivanje prava na naknadu troškova za uslugu personalne asistencije
Pravilnik o izmenama Pravilnika o uslovima za postavljanje posuda za sakupljanje otpada
Program o izmeni Programa o organizovanju taksi prevoza na teritoriji grada Novog Sada u okviru kojeg se određuje i optimalan broj taksi vozila za period od 2020. godine do 2025. godine
Rešenje o obrazovanju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova i njihovih zamenika Komisije za sprovođenje postupka Javnog konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje programa i projekata u cilju podizanja svesti građana o značaju zelenila i edukaciji građana o sadnji drveća i pravilnom održavanju zelenila na teritoriji grada Novog Sada za 2024. godinu
Rešenje o obrazovanju i imenovanju članova Komisije za sprovođenje postupka Javnog konkursa za sufinansiranje projekata u kulturi iz oblasti filmske umetnosti – proizvodnja domaćih igranih i dokumentarnih filmova u 2024. godini

Izvor: sajt Skupštine grada Novog Sada