„Službeni list grada Novog Sada“, br. 40/2023 od 29.8.2023. godine

Program investicionih aktivnosti za bolju dostupnost i pristupačnost objekata koji su u javnoj svojini grada Novog Sada i površinama javne namene na teritoriji grada i informacionu pristupačnost za 2023. godinu
Rešenje o izmenama Programa investicionih aktivnosti za izgradnju Botaničke bašte u Novom Sadu za 2023. godinu
Rešenje o izmeni Programa korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Novog Sada za 2023. godinu
Rešenje o izmenama Rešenja o Programu investicionih aktivnosti Gradske uprave za zaštitu životne sredine za 2023. godinu
Rešenje o izmenama Rešenja o Programu investicionih aktivnosti za osnovne škole za 2023. godinu
Rešenje o izmenama Rešenja o Programu investicionih aktivnosti za srednje škole za 2023. godinu
Rešenje o izmenama Rešenja o Programu investicionih aktivnosti za Predškolsku ustanovu „Radosno detinjstvo“ Novi Sad za 2023. godinu
Rešenje o izmeni Programa realizacije Projekta „Novi Sad – grad mladih, Srbija – zemlja mladih“ u 2023. godini
Rešenje o izmenama Programa podrške za unapređenje i poboljšanje uslova poslovanja mikro i malih preduzeća i preduzetnika na teritoriji grada Novog Sada za 2023. godinu
Rešenje o izmenama Rešenja o Programu održavanja nadstrešnica na autobuskim stajalištima na teritoriji grada Novog Sada za gradski i prigradski prevoz putnika za 2023. godinu
Rešenje o broju dece upisane u privatnu predškolsku ustanovu koja ostvaruju finansijsku podršku u radnoj 2023/2024. godini i mesečnom iznosu finansijske podrške po detetu, prema vrsti boravka
Odluka o izboru mladih poljoprivrednih proizvođača u ruralnim područjima na teritoriji grada Novog Sada za 2023. godinu
Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju i imenovanju Komisije za koordinaciju aktivnosti u cilju uspostavljanja regionalnog sistema upravljanja otpadom za grad Novi Sad i opštine Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Žabalj, Srbobran,Temerin i Vrbas

Izvor: sajt Skupštine grada Novog Sada