Pravilnik o izmenama Pravilnika o metodologiji formiranja cene usluge smeštaja u prihvatilište i prihvatnu stanicu za odrasla i stara lica i učešću korisnika u troškovima usluge
Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za potrebe organa grada Novog Sada u 2021. godini
Rešenje o utvrđivanju iznosa novčane pomoći za prvo dete, novčane pomoći za trojke, novogodišnje novčane pomoći, novogodišnjeg poklona i novčanog poklona povodom Dana grada, za 2021. godinu
Rešenje o utvrđivanju broja korisnika usluge personalne asistencije za koje se obezbeđuje naknada troškova, za 2021. godinu
Rešenje o utvrđivanju broja dece za koju se obezbeđuje naknada troškova za uslugu ličnog pratioca deteta, za 2021. godinu
Rešenje o utvrđivanju mesečnog broja prolazaka vozilom delom auto-puta E-75 za koji se građanima naseljenog mesta Kovilj obezbeđuje materijalna podrška iz budžeta grada Novog Sada, za 2021. godinu
Rešenje o utvrđivanju cene usluge dnevnog boravka u Osnovnoj školi za decu predškolskog uzrasta sa smetnjama u razvoju u Školi za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“ Novi Sad, i u drugim osnovnim školama koje organizuju ovakav boravak za 2021. godinu
Rešenje o obrazovanju i imenovanju Tima za izradu Aplikacije za Projekat „Podrška EU socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji za romsko naselje Bangladeš u Novom Sadu“
Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za stručnu ocenu programa koji podstiču rad dobrovoljnih vatrogasnih društava i saveza na teritoriji grada Novog Sada za 2021. godinu
Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju i imenovanju Komisije za sprovođenje aktivnosti koje prethode odluci o deponovanju slobodnih sredstava konsolidovanog računa grada Novog Sada kod poslovnih banaka

Izvor: sajt Skupštine grada Novog Sada