Rešenje o Programu otuđenja građevinskog zemljišta za 2022. godinu
Rešenje o Programu investicionih aktivnosti za potrebe organa grada Novog Sada u 2022. godini
Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za stručnu ocenu programa koji podstiču razvoj dobrovoljnog vatrogastva i rad dobrovoljnih vatrogasnih društava i saveza na teritoriji grada Novog Sada za 2022. godinu
Pravilnik o izmenama Pravilnika o rezervaciji parking-mesta na javnim parkiralištima
Rešenje o izmeni režima saobraćaja u Ulici Stepe Stepanovića u Futogu
Rešenje o izmeni režima saobraćaja u delu Ulice Dušana Košutića u Futogu
Rešenje o izmeni režima saobraćaja u ulicama Vase Stajića i Vojvođanskih brigada u Futogu

Izvor: sajt Skupštine grada Novog Sada