Program investicionih aktivnosti Škole za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“ sa Domom učenika Novi Sad za 2019. godinu
Program investicionih aktivnosti Doma „Veternik“ u Veterniku koje se finansiraju iz sredstava budžeta grada Novog Sada za 2019. godinu
Program investicionih aktivnosti i tekućeg održavanja Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad za 2019. godinu
Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o tehničkim i drugim uslovima za postavljanje objekata i uređaja na javnoj površini
Rešenje o izmeni Programa investicionih aktivnosti za potrebe organa grada Novog Sada u 2019. godini
Zaključak o utvrđivanju programa udruženja građana u oblasti socijalne zaštite, koji su od interesa za grad Novi Sad za 2019. godinu
Rešenje o obrazovanju Komisije za davanje saglasnosti za izvođenje radova
Rešenje o obrazovanju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za realizaciju mera zapošljavanja iz Akcionog plana zapošljavanja grada Novog Sada
Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za izbor projekata u kulturi iz oblasti savremenog stvaralaštva – pozorišna umetnost i umetnička igra, klasičan balet, savremena igra, filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo, digitalno stvaralaštvo i multimedija
Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za izbor projekata u kulturi iz oblasti savremenog stvaralaštva – ostala izvođenja kulturnih programa i kulturnih sadržaja: festivali, manifestacije, mjuzikl, cirkus, pantomima, ulična umetnost i slično
Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za izbor projekata u kulturi iz oblasti savremenog stvaralaštva – muzika, likovne, primenjene, vizuelne umetnosti, dizajn i arhitektura
Rešenje o izmeni Rešenja o određivanju posebnih parkirališta na teritoriji grada Novog Sada
Rešenje o izmeni Rešenja o određivanju privremenog parkirališta u Ulici Josifa Runjanina u Novom Sadu
Rešenje o izmeni režima saobraćaja u raskrsnici Ulice Branislava Nušića, Ulice Bore Prodanovića i Ćirpanove ulice u Novom Sadu
Rešenje o izmeni režima saobraćaja u bloku omeđenom Bulevarom cara Lazara, Bulevarom oslobođenja, Stražilovskom ulicom i Ulicom Maksima Gorkog u Novom Sadu
Rešenje o dopuni Rešenja o određivanju autobuskih stajališta u prigradskom prevozu putnika na teritoriji grada Novog Sada

Izvor: sajt Skupštine grada Novog Sada