Program prevencije zloupotrebe droga za 2023. godinu (grad Novi Sad)
Rešenje o obrazovanju i imenovanju Radnog tela za praćenje realizacije Projekta „Studija predizvodljivosti implementacije integrisanog Smart city centra za grad Novi Sad“
Rešenje o broju pripadnika i formacijama u okviru Vatrogasnog saveza grada Novog Sada koji će učestvovati u sprovođenju mera civilne zaštite na teritoriji grada Novog Sada
Program pronatalitetne populacione politike za 2023. godinu (grad Novi Sad)
Program prevencije hroničnih nezaraznih bolesti za 2023. godinu (grad Novi Sad)
Rešenje o obrazovanju i imenovanju članova Komisije za sprovođenje postupka Javnog konkursa za sufinansiranje projekata u kulturi u oblasti savremenog stvaralaštva ostala izvođenja kulturnih programa i kulturnih sadržaja: festivali, manifestacije, mjuzikl, cirkus, pantomima, ulična umetnost i sl. i mobilnost umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2023. godini (grad Novi Sad)
Rešenje o obrazovanju i imenovanju članova Komisije za sprovođenje postupka Javnog konkursa za sufinansiranje projekata u kulturi u oblasti savremenog stvaralaštva-pozorišna umetnost i umetnička igra – klasičan balet, savremena igra, manifestacije vezane za filmsku umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo, digitalno stvaralaštvo i multimedija i naučno-istraživačke i edukativne delatnosti u kulturi u 2023. godini (grad Novi Sad)
Rešenje o obrazovanju i imenovanju članova Komisije za sprovođenje postupka Javnog konkursa za sufinansiranje projekata u kulturi u oblasti savremenog stvaralaštva – muzika, likovne, primenjene, vizuelne umetnosti, dizajn i arhitektura u 2023. godini (grad Novi Sad)
Rešenje o obrazovanju i imenovanju članova Komisije za sprovođenje postupka Javnog konkursa za sufinansiranje projekata u kulturi iz oblasti filmske umetnosti – proizvodnja domaćih igranih i dokumentarnih filmova u 2023. godini (grad Novi Sad)
Rešenje o obrazovanju Saveta za prevenciju antisemitizma (grad Novi Sad)
Rešenje o obrazovanju i imenovanju Stambene komisije za dodelu stambene podrške kupovinom stana u javnoj svojini grada Novog Sada u Novom Sadu, Momčila Tapavice bb, lamela 5
Rešenje o prestanku važenja Rešenja o određivanju privremenog parkirališta u dvorišnom delu Ulice Kosančić Ivana broj 13 u Novom Sadu
Ispravka Rešenja o Programu investicionih aktivnosti za izgradnju Botaničke bašte u Novom Sadu za 2023. godinu

Izvor: sajt Skupštine grada Novog Sada