Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Novog Sada za 2022. godinu

Izvor: sajt Skupštine grada Novog Sada