Odluka o izmenama i dopuni Odluke o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2021. godinu

Izvor: sajt Skupštine grada Novog Sada