Rešenje o izmeni Akcionog plana zapošljavanja grada Novog Sada za 2022. godinu
Rešenje o izmeni režima saobraćaja u raskrsnici ulica Kozaračke i Slaviše Vajnera Čiče u Futogu
Rešenje o izmeni Rešenja o zaštiti pešačkih površina na ulazima u pešačku zonu u Novom Sadu
Rešenje o izmeni Rešenja o određivanju povremenih parkirališta u neposrednoj blizini Najlon pijace u Novom Sadu

Izvor: sajt Skupštine grada Novog Sada