Odluka o pokretanju postupka za dodelu stana
Odluka o pokretanju postupka za ostvarivanje pomoći za ozakonjenje stana ili porodične kuće
Rešenje o odobravanju projekata od javnog interesa u oblasti omladinskog sektora, kojima se podstiču mladi da aktivno učestvuju u društvenim tokovima kroz afirmaciju i podršku omladinskim aktivnostima u skladu sa Lokalnim akcionim planom politike za mlade grada Novog Sada za period 2019 – 2022. godine, za 2019. godinu
Rešenje o broju dece upisane u privatnu predškolsku ustanovu koja ostvaruju finansijsku podršku u radnoj 2019/2020. godini i mesečnom iznosu finansijske podrške po detetu, prema vrsti boravka
Rešenje o izmenama Programa unapređenja socijalne zaštite grada Novog Sada u 2019. godini
Rešenje o izmeni Rešenja o Programu investicionih aktivnosti za srednje škole za 2019. godinu
Rešenje o izmenama i dopuni Programa investicionih aktivnosti Škole za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“ sa Domom učenika Novi Sad za 2019. godinu
Rešenje o dopunama Rešenja o Programu otuđenja građevinskog zemljišta za 2019. godinu
Rešenje o obrazovanju i imenovanju Radne grupe za koordinaciju i praćenje aktivnosti na implementaciji projekta „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“
Rešenje o postavljanju saobraćajne signalizacije u delu Puškinove ulice u Novom Sadu
Rešenje o izmeni Rešenja o određivanju posebnih parkirališta na teritoriji grada Novog Sada

Izvor: sajt Skupštine grada Novog Sada