Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za izbor korisnika pomoći za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu, na teritoriji grada Novog Sada, kroz nabavku građevinskog materijala za završetak ili adaptaciju stambenog objekta
Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za koordinaciju postupka javne nabavke usluga – izrada tehničke dokumentacije za upravljanje otpadom za grad Novi Sad i opštine Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Žabalj, Srbobran, Temerin i Vrbas, kao i za praćenje realizacije Ugovora zaključenog na osnovu sprovedenog postupka javne nabavke, a u cilju uspostavljanja regionalnog sistema upravljanja otpadom
Rešenje o obrazovanju i imenovanju Radne grupe za koordinaciju aktivnosti na izradi tehničke dokumentacije za sanaciju nesanitarne deponije u Novom Sadu
Rešenje o izmeni Rešenja o određivanju parking-mesta za vozila osoba sa invaliditetom na javnim parkiralištima na teritoriji grada Novog Sada

Izvor: sajt Skupštine grada Novog Sada