Rešenje o dopunama Rešenja o Programu otuđenja građevinskog zemljišta za 2020. godinu
Rešenje o izmenama Akcionog plana zapošljavanja grada Novog Sada za 2020. godinu
Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za sufinansiranje projekata sredstvima iz budžeta grada Novog Sada u cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja po zaključku Gradonačelnika broj 6-7/2020-3-II od 10. januara 2020. godine
Rešenje o izmeni Rešenja o postavljanju saobraćajne signalizacije i usporivača brzine na Bukovačkom putu u Petrovaradinu

Izvor: sajt Skupštine grada Novog Sada