Odluka o izmenama Odluke o odobravanju sredstava za finansiranje programa pripravnika na teritoriji grada Novog Sada u 2019. godini
Odluka o izmenama Odluke o sprovođenju programa stručne prakse na teritoriji grada Novog Sada u 2019. godini
Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za stručni pregled podnetih predloga programa i projekata od interesa za grad Novi Sad u oblastima omladinskog sektora
Rešenje o obrazovanju i imenovanju predsednika i članova Komisije za realizaciju mera programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji grada Novog Sada za 2019. godinu
Rešenje o obrazovanju Komisije za davanje mišljenja na Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Novog Sada
Rešenje o određivanju privremenih parkirališta za putničke automobile ispred kupališta „Štrand” u Novom Sadu

Izvor: sajt Skupštine grada Novog Sada