Izmena i dopuna dela Plana generalne regulacije za deo Centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata deo naselja: Ćukovac, Gradski centar, gornji i donji Lug, Parice, Poila, donji i gornji Selakovac, naselje iznad Velikog groblja, Bukreš, Potok, deo naselja Semenjača, naselje Varoš mahala, Šestovo i Jaklja na potesu naselja Parice i Poila

Izvor: stranica Službenog lista grada Novog Pazara