Statuta grada Novog Pazara
Poslovnik o radu Skupštine grada Novog Pazara
Odluka o završnom računu budžeta grada Novog Pazara za 2018. godinu
Odluka o prvoj izmeni budžeta grada Novog Pazara za 2019. godinu
Odluka o kreditnom zaduženju grada Novog Pazara
Plan javnog zdravlja grada Novog Pazara za 2019-2026. godinu
Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije za deo centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata deo naselja Novopazarska banja, naselja Pašino guvno, Podbijelje, Industrijska zona, Čerkez mahala, Svojbor, Jaklja, naselje oko Gazilara, delove naselja Pljevljani, Izbice, Trnava, Osoje, naselje Ćeremidžinica i deo naselja Šutenovac za potes Industrijska zona – kompleks fabrika „Raška“
Odluka o donošenju izmena i dopuna Plana generalne regulacije za deo centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata deo naselja Ćukovac, Gradski centar, gornji i donji Lug, Parice, Poila, donji i gornji Selakovac, naselje iznad Velikog groblja, Bukreš, Potok, deo naselja Semenjača, naselje Varoš mahala, Šestovo i Jalija na potesu Parice i Poila
Zaključak o Ispravci greške u tekstualnom i grafičkom delu Plana generalne regulacije za deo centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata deo naselja Ćukovac, Gradski centar, gornji i donji Lug, Parice, Poila, gornji i donji Selakovac, naselje iznad Velikog groblja, Bukreš, Potok, deo naselja Semenjača, naselje Varoš mahala, Šestovo i Jalija za kat. parcele br. 3578, 3579, 3580 i 3581 KO Novi Pazar
Odluka o usvajanju Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Novog Pazara za 2019. godinu
Godišnji programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Novog Pazara, za 2019. godinu
Odluka o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Novog Pazara
Odluka o usvajanju Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike ruralnog razvoja grada Novog Pazara, za 2019. godinu
Odluka o određivanju lokacije za groblje na teritoriji grada Novog Pazara
Odluka o proširenju groblja u selu Kovačevo u Novom Pazaru
Odluka o dimničarskim uslugama
Odluka o radnom vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim i zanatskim objektima na teritoriji grada Novog Pazara
Odluka o mreži javnih osnovnih škola
Odluka o mreži javnih predškolskih ustanova na području grada Novog Pazara
Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju doktora medicine određenih za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanja potvrde o smrti
Program korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na području grada Novog Pazara za 2019. godinu
Program privremenog postavljanja pokretnih tezgi
Rešenje o nepristupanju izrade strateške procene uticaja izmena i dopuna dela Plana generalne regulacije za deo centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata deo naselja Novopazarska banja, naselja Pašino guvno, Podbijelje, Industrijska zona, Čerkez mahala, Svojbor, Jaklja, naselja oko Gazilara, delove naselja Pljevljani, Izbice, Trnava, Osoje, naselje Ćeremidžinica i deo naselja Šutenovac za potes Industrijska zona-kompleks fabrika „Raška“

Izvor: stranica Službenog lista grada Novog Pazara