Pravilnik o izmenama i dopunama objedinjenog pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskoj upravi za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara, gradskoj upravi za naplatu javnih prihoda grada Novog Pazara, gradskom pravobranilaštvu grada Novog Pazara, službi interne revizije grada Novog Pazara i službi budžetske inspekcije grada Novog Pazara

Pravilnik o izmenama i dopunama objedinjenog pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskoj upravi za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara, gradskoj upravi za naplatu javnih prihoda grada Novog Pazara, gradskom pravobranilaštvu grada Novog Pazara, službi interne revizije grada Novog Pazara i službi budžetske inspekcije grada Novog Pazara (prečišćen tekst)

 

Izvor: stranica Službenog lista grada Novog Pazara