Poslovnik o radu Privremenog organa grada Novog Pazara
Odluka o načinu vršenja dužnosti u Privremenom organu grada Novog Pazara
Odluka o platama, naknadama i drugim primanjima predsednika, članova, sekretara i zamenika sekretara Privremenog organa grada Novog Pazara

Izvor: stranica Službenog lista grada Novog Pazara