Izmena i dopuna dela Plana generalne regulacije za deo centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata naselja Ćukovac, gradski centar, gornji i donji Lug, Parice, Poila, donji i gornji Selakovac, naselje iznad velikog groblja, Bukreš, Potok, deo naselja Semenjača, naselje Varoš mahala, Šestovo i Jalija, na potesu dela naselja Šestovo i šestovski potok
Zaključak o ispravci greške u tekstualnom delu Plana generalne regulacije za deo centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata deo naselja Ćukovac, Gradski centar, gornji i donji Lug, Parice, Poila, donji i gornji Selakovac, naselje iznad velikog groblja, Bukreš, Potok, deo naselja Semenjača, naselje Varoš Mahala, Šestovo i Jalija na potesu naselja Carina
Odluka o izmenama i dopunama Odluka o glavnom urbanisti grada Novog Pazara
Odluka o izmenama i dopunama Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina
Rešenje o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih lica izvan zdravstvene ustanove na teritoriji grada Novog Pazara i izdavanja potvrde o smrti

Izvor: stranica Službenog lista grada Novog Pazara