Odluka o cenama elemenata taksi tarife za obavljanje taksi prevoza putnika na teritoriji grada Novog Pazara

Izvor: stranica Službenog lista grada Novog Pazara