Odluka o završnom računu budžeta grada Novog Pazara za 2020. godinu
Odluka o izmeni i dopuni Odluke o organizaciji gradskih uprava grada Novog Pazara
Odluka o pristupanju izradi Strategije razvoja socijalne zaštite grada Novog Pazara

Izvor: stranica Službenog lista grada Novog Pazara