Odluka o budžetu grada Loznice za 2024. godinu
Odluka o usvajanju Kadrovskog plana organa grada Loznice za 2024. godinu
Odluka o izmeni i dopuni Odluke o ostvarivanju prava na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju na teritoriji grada Loznice

Izvor: internet strana Službenog lista grada Loznice