Odluka o pokretanju inicijativa za izmenu i dopunu Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije
Odluka o taksi prevozu i limo servisu na teritoriji grada Loznice
Odluka o mreži javnih osnovnih škola sa Elaboratom za pripremu Odluke o mreži javnih osnovnih škola na području grada Loznica
Odluka o angažovanju drugog lica za obavljanje poslova eksterne revizije završnog računa budžeta grada Loznice za 2018. godinu
Izmene i dopune Lokalnog akcionog plana zapošljavanja za 2019. godinu u gradu Loznica

Izvor: internet strana Službenog lista grada Loznice