Odluka o zaključenju Kolektivnog ugovora Zdravstvene ustanove „Apoteka Loznica“ Loznica između grada Loznice, kao osnivača, Zdravstvene ustanove „Apoteka Loznica“ Loznica i Sindikata Zdravstvene ustanove Apoteke Loznica „Nezavisnost“
Odluka o zaključenju Kolektivnog ugovora Doma zdravlja „Dr Milenko Marin“ Loznica između grada Loznice, kao osnivača, Doma zdravlja „Dr Milenko Marin“ Loznica i Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti; Sindikata „Nezavisnost “ i Sindikata „Sloga“

Izvor: internet strana Službenog lista grada Loznice