Odluka o donošenju Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Loznice za 2022. godinu
Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Loznice za 2022. godinu
Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

 

Izvor: internet strana Službenog lista grada Loznice