Odluka o rebalansu budžeta grada Loznice za 2020. godinu
Odluka o angažovanju drugog lica za obavljanje poslova eksterne revizije završnog računa budžeta grada Loznice za 2020. godinu
Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta grada Loznice
Odluka o dodeli bespovratnih novčanih sredstava mladim porodicama za kupovinu, izgradnju i rekonstrukciju kuće sa okućnicom na seoskom području
Odluka o dopunama Odluke o nagrađivanju najboljih učenika i studenata sa područja grada Loznice
Odluka o usklađivanju Odluke o organizovanju Ustanove za fizičku kulturu „Lagator“ Loznica
Statut Ustanove za fizičku kulturu „Lagator“ Loznica
Program organizovanja taksi prevoza na teritoriji grada Loznice za 2021. godinu
Odluka o utvrđivanju fiskalnih mera podrške ugostiteljskoj i turističkoj privredi za smanjenje negativnih efekata prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19
Kriterijumi i merila za određivanje visine naknade za izdavanje licence za obavljanje energetskih delatnosti
Rešenje o vrednosti koeficijenta za obračun visine naknade za licence za obavljanje energetskih delatnosti za 2021. godinu
Odluka o radnom vremenu Apotekarske ustanove Loznica

Izvor: internet strana Službenog lista grada Loznice