Odluka o rebalansu budžeta grada Loznice za 2020. godinu
Odluka o davanju prethodne saglasnosti na Javni ugovor o privremenom poveravanju obavljanja delatnosti gradsko-prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Loznice na „Paketu C“ linija sa Javnim ugovorom
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Gradskoj upravi grada Loznice

Izvor: internet strana Službenog lista grada Loznice