Odluka o davanju saglasnosti Gradonačelniku grada Loznice Vidoju Petroviću da, u ime i za račun grada Loznice, potpiše Sporazum o zajedničkom sprovođenju javne nabavke usluge izrade projekta za izvođenje radova, izvođenje radova i projekta izvedenog objekta za objekat Gradskog stadiona „Dubočica“ u Leskovcu, Gradskog stadiona „Kraljevica“ u Zaječaru i Gradskog stadiona „Lagator“ u Loznici

Izvor: internet strana Službenog lista grada Loznice