Odluka o donošenju Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Loznice za 2020. godinu sa Godišnjim programom
Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Izvor: internet strana Službenog lista grada Loznice