Zaključak o proglašenju vanredne situacije na teritoriji grada Loznice
Odluka o proglašenju vanredne situacije na teritoriji grada Loznice

Izvor: internet strana Službenog lista grada Loznice