Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u gradu Loznici za period 2019 – 2021. godine sa Lokalnim akcionim planom
Odluka o usvajanju Operativnog plana Mobilnog tima za inkluziju Roma i Romkinja grada Loznice za 2019. godinu sa Operativni planom

Izvor: internet strana Službenog lista grada Loznice