Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije industrijske zone „Sever” u Loznici
Plan detaljne regulacije industrijske zone „Sever” u Loznici
Odluka o usvajanju Izmena i dopuna Lokalnog akcionog plana zapošljavanja za period od 2021. do 2023. godine u gradu Loznici sa Akcionim planom
Pravilnik o službenoj legitimaciji poreskog inspektora za poslove kontrole, poreskog inspektora naplate i poreskog izvršitelja u odeljenju za finansije i lokalnu poresku administraciju (grad Loznica)

 

Izvor: internet strana Službenog lista grada Loznice