Rešenje o odobrenju posebnih programa po javnom pozivu u oblasti sporta na teritoriji grada Kraljeva i utvrđivanju iznosa sredstava za njihovu realizaciju za 2019. godinu

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Kraljeva