Obaveštenje o evidentiranju dobara pod prethodnom zaštitom radi utvrđivanja za kulturno dobro – prostorno kulturno istorijsku celinu – Fabrički kompleks stolarske radionice Rada Kaličanina sa starim strelištem

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Kraljeva