Rešenje o obrazovanju Projektne komisije za realizaciju projekta stambene obnove posle zemljotresa u Kraljevu
Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o obrazovanju Jedinice za upravljanje Projektom stambene obnove posle zemljotresa u Kraljevu i imenovanju dela stalnog tima jedinice za upravljanje projektom
Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Kraljeva, Gradskom pravobranilaštvu grada Kraljeva, Lokalnom ombudsmanu grada Kraljeva i Službi za internu reviziju organa i službi grada Kraljeva
Pravilnik o uspostavljanju sistema energetskog menadžmenta grada Kraljeva
Rešenje o raspoređivanju sredstava za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Kraljeva u 2023. godini
Odluka o stipendiranju studenata sa teritorije grada Kraljeva
Odluka o matičnim područjima na teritoriji grada Kraljeva
Odluka o izgledu grba i zastave grada Kraljeva
Odluka o upotrebi grba, zastave i imena grada Kraljeva
Odluka o javnim parkiralištima
Odluka o izmeni Odluke o opštim uslovima za održavanje i korišćenje javnog lokalnog vodovoda u seoskim naseljima na teritoriji grada Kraljeva
Odluka o izmeni Odluke o postavljanju kioska na javnim površinama grada Kraljeva
Odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom
Odluka o donošenju Plana generalne regulacije „Ribnica“
Rešenje o obrazovanju Komisije za pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu grada Kraljeva
Rešenje o obrazovanju Komisije za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine grada Kraljeva
Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o obrazovanju Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti grada Kraljeva

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Kraljeva