Odluka o ukidanju vanredne situacije na teritoriji grada Kraljeva
Poslovnik o radu Gradskog veća grada Kraljeva (prečišćen tekst)

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Kraljeva