Kolektivni ugovor Javnog kolektivnog preduzeća „Putevi“ Kraljevo

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Kraljeva