Rešenje o izmeni Rešenja o odobrenju godišnjih programa u oblasti sporta na teritoriji grada Kraljeva i utvrđivanju iznosa sredstava za njihovu realizaciju za 2022. godinu, broj: 011-90/2022-I od 09.03.2022. godine
Aneks II Kolektivnog ugovora Javnog komunalnog preduzeća “Čistoća“ Kraljevo

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Kraljeva