Tekstualni deo Plana generalne regulacije „Beranovac – Kovanluk“

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Kraljeva