Pravilnik o sprovođenju projekata smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora u 2024. godini na teritoriji grada Kragujevca
Program rasporeda sredstava za finansiranje razvoja kulture u gradu Kragujevcu u 2024. godini
Program za vanredne situacije i planiranje odbrane za 2024. godinu
Program korišćenja sredstava ostvarenih od naknade za korišćenje šuma i šumskog zemljišta na teritoriji grada Kragujevca za 2024. godinu
Program raspodele sredstava za finansiranje ustanova kulture u gradu Kragujevcu u 2024. godini
Program raspodele sredstava za finansiranje /sufinansiranje programa i projekata udruženja/organizacija u gradu Kragujevcu u 2024. godini
Program rasporeda sredstava za finansiranje razvoja javnog informisanja u gradu Kragujevcu u 2024. godini
Rešenje o obrazovanju Radnog tima za realizaciju Projekta „Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje“ (ESES) komponenta 1. na teritoriji grada Kragujevca
Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja rešenja o obrazovanju Radnog tima za realizaciju Projekta „Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje“ (ESES) komponenta 1. na teritoriji grada Kragujevca
Rešenje o obrazovanju Komisije za utvrđivanje knjigovodstvene vrednosti imovine grada Kragujevca
Rešenje o obrazovanju Radne grupe za razmatranje Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim i zanatskim objektima na teritoriji grada Kragujevca
Rešenje o dodeli /raspodeli sredstava za finansiranje/ sufinansiranje godišnjih programa organizacija / udruženja kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta sredstvima budžeta grada Kragujevca za 2024. godinu
Rešenje o uslovima, visini i načinu isplate naknade Žalbenoj komisiji
Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupaka za zauzeće javne površine putem javnog nadmetanja
Rešenje o obrazovanju Gradskog saveta za zapošljavanje
Rešenje o obrazovanju Komisije za izbor projekata, programa i manifestacija u oblasti kulture koji će se finansirati ili sufinansirati sredstvima budžeta grada Kragujevca u 2024. godini
Rešenje o obrazovanju Centralne komisije za utvrđivanje štete od elementarne i druge nepogode
Usklađeni minimalni iznosi troškova tekućeg održavanja zgrada i investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade i iznosa naknade za profesionalnog upravnika u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama

Izvor: sajt Službenog lista grada Kragujevca