Odluka o prihvatanju Izveštaja o broju birača u mesnim zajednicama iz jedinstvenog biračkog spiska sa predlogom broja članova Saveta građana u postupku sprovođenja izbora Saveta građana 2021. godine
Program o izmeni Programa raspodele budžetskih sredstava za osnovno i srednje obrazovanje na teritoriji grada Kragujevca za transfere nivou Republike za 2021. godinu
Program o izmenama Programa rasporeda sredstava za finansiranje razvoja kulture u gradu Kragujevcu u 2021. godini
Program o izmenama Programa raspoređivanja sredstava iz budžeta Grada – subvencija, javnim preduzećima i privrednim društvima u 2021. godini
Rešenje o obrazovanju Radne grupe za implementaciju Projekta „Podizanje kapaciteta zaposlenih u Gradskim upravama grada Kragujevca“ koji se finansira kroz dodelu bespovratne pomoći između Saveta Evrope i grada Kragujevca
Rešenje o obrazovanju Radnog tima za pokretanje postupka za kategorizaciju turističkog mesta za područje grada Kragujevca
Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Stručnog tima za sprovođenje i realizaciju Projekta javno-privatnog partnerstva “Povećanje energetske efikasnosti u javnim objektima i sistemu javnog osvetljenja
Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju Saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Kragujevca

Izvor: sajt Službenog lista grada Kragujevca