Zaključak o programima, projektima i manifestacijama u kulturi koji se finansiraju ili sufinansiraju sredstvima budžeta grada Kragujevca bez javnog konkursa za 2023. godinu
Rešenje o dopuni Rešenja o obrazovanju Centralne komisije za utvrđivanje šteta nastalih usled elementarne nepogode prouzrokovane obilnim padavinama, na teritoriji grada Kragujevca, broj 112-1878/23-V od 19. juna i 23. juna 2023. godine
Rešenje o utvrđivanju jedinične cene prevoza putnika po pređenom kilometru (vozilokilometru), na linijama javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika
Rešenje o izmenama Rešenja o dodeli/raspodeli sredstava za finansiranje/sufinansiranje godišnjih programa organizacija/udruženja kojim se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta sredstvima budžeta grada Kragujevca za 2023. godinu
Zaključak o organizaciji poslova vezanih za uređivanje i izdavanje „Službenog lista grada Kragujevca“
Rešenje o obrazovanju Redakcije i određivanju glavnog i odgovornog urednika „Službenog lista grada Kragujevca“

Izvor: sajt Službenog lista grada Kragujevca