Zaključak o davanju saglasnosti na regresnu skalu za korisnike usluge Personalna asistencija
Program o izmenama i dopunama Programa rasporeda sredstava dotacija nevladinim organizacijama u oblasti sporta za 2019. godinu
Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o bližim uslovima, postupku i načinu ostvarivanja prava na materijalnu podršku i korišćenje usluga u oblasti socijalne zaštite
Rešenje o utvrđivanju broja dece u vaspitnim grupama u Predškolskoj ustanovi „Đurđevdan“ Kragujevac za radnu 2019/2020. godinu
Rešenje o utvrđivanju broja dece u vaspitnim grupama u Predškolskoj ustanovi „Nada Naumović“ Kragujevac za radnu 2019/2020. godinu

Izvor: sajt Službenog lista grada Kragujevca