Pravilnik o radu Komisije za identifikaciju i evidentiranje grobnih mesta znamenitih ličnosti koji su preminuli ili sahranjeni na tim grobnim mestima (grad Kragujevac)
Program raspodele budžetskih sredstava za funkcionisanje mesnih zajednica na teritoriji grada Kragujevca u 2023. godini
Rešenje o utvrđivanju jedinične cene prevoza putnika po pređenom kilometru (vozilokilometru), na linijama javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika (grad Kragujevac)
Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Projektnog tima za sprovođenje i realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva „Obavljanje komunalne delatnosti javnog gradskog i prigradskog transporta putnika na teritoriji grada Kragujevca (broj 112-1200/22-V od 28. oktobra 2022. godine)
Ispravka Odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog stambenog preduzeća „Kragujevac“ („Službeni list grada Gragujevca“, br. 2/2023)

Izvor: sajt Službenog lista grada Kragujevca