Program o izmenama Programa raspoređivanja subvencija iz budžeta grada javnim preduzećima i privrednim društvima u 2022. godini
Program o izmeni Programa unapređenja socijalne zaštite za 2022. godinu
Program o izmeni Programa raspodele sredstava ustanovama i drugim oblicima organizovanja u oblasti socijalne zaštite na teritoriji grada Kragujevca za 2022. godinu
Program o izmenama i dopunama Programa sprovođenja društvene brige za zdravlje na teritoriji grada Kragujevca u 2022. godini
Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju Konkursne komisije za izbor kandidata za načelnika Gradske uprave za inspekcijske poslove i komunalnu miliciju (broj 112- 1237/22-V od 31. oktobra 2022. godine)
Rešenje o izmeni Rešenja o utvrđivanju jedinične cene prevoza putnika po pređenom kilometru (vozilokilometru), na linijama javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika
Rešenje o dopuni Rešenja o obrazovanju Stručne radne grupe za pripremu, konsultacije i praćenje izrade Programa zaštite životne sredine na teritoriji grada Kragujevca 2023-2033. godine
Rešenje o obrazovanju Radne grupe za izradu Lokalnog antikorupcijskog plana grada Kragujevca
Rešenje o izmenama Rešenja o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskim ustanovama čiji je osnivač grad Kragujevac za 2022. godinu
Rešenje o izmenama Rešenja o dodeli / raspodeli sredstava za finansiranje/sufinansiranje godišnjih programa organizacija/ udruženja kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta sredstvima budžeta grada Kragujevca za 2022. godinu
Rešenje o finansiranju/ sufinansiranju posebnog programa organizacije/udruženja kojim se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta sredstvima budžeta grada Kragujevca za 2022. godinu
Rešenje o obrazovanju Mobilnog tima za prevenciju prosjačenja i prevenciju maloletničkih brakova na teritoriji grada Kragujevca
Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o obrazovanju Tima za borbu protiv trgovine ljudima
Rešenje o obrazovanju Komisije za identifikaciju i preuzimanje stvari stečajnih dužnika
Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za zaštitu i očuvanje javnih zelenih površina za potrebe stručne ocene opravdanosti preduzimanja mera u pogledu seče i vađenja stabala (broj 112- 1202/21-V od 17. avgusta 2021. godine i 4. oktobra 2021. godine i broj 112-272-22- V od 1. aprila 2022. godine)

Izvor: sajt Službenog lista grada Kragujevca