Odluka o budžetu grada Kragujevca za 2019. godinu
Kadrovski plan zaposlenih u Gradskim upravama, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Kragujevca za 2019. godinu
Izmena i dopuna Plana generalne regulacije „Naselja Teferič“ – blok između ulica Liparske kose i Živojina Mijailovića u Kragujevcu
Odluka o izradi izmene dela Plana detaljne regulacije „Radna zona Sobovica – Lužnice“
Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja na životnu sredinu izmene dela Plana detaljne regulacije „Radna zona Sobovica – Lužnice
Odluka o obezbeđenju parking mesta na javnim površinama u blizini stambenog kompleksa za izgradnju stambenih zgrada za pripadnike snaga bezbednosti u naselju Denino brdo u Kragujevcu
Odluka o ostvarivanju prava na prevoz povlašćenih kategorija građana na teritoriji grada Kragujevca
Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji grada Kragujevca
Program raspodele sredstava za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama grada Kragujevca u 2018. godini JP „Urbanizam“ Kragujevac
Program o drugoj izmeni Programa subvencija privredi u 2018. godini
Rešenje o izmeni Rešenja o utvrđivanju jedinične cene prevoza putnika po pređenom kilometru (vozilokilometru), na linijama javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika
Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Privrednog saveta grada Kragujevca