Odluka o rebalansu budžeta grada Kragujevca za 2019. godinu
Izmene i dopune Plana detaljne regulacije „DELA GRADSKOG CENTRA“ u Kragujevcu (urbanističke celine 6 i 7 – Crkva i Branko Radičević)
Odluka o organizaciji Gradske uprave grada Kragujevca
Odluka o naknadama za korišćenje puteva na teritoriji grada Kragujevca
Odluka o proširenim i dodatnim pravima finansijske podrške porodici sa decom i merom za ostvarivanje demografske i populacione politike na teritoriji grada Kragujevca
Odluka o utvrđivanju visine sredstava za ostvarivanje delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja na teritoriji grada Kragujevca
Odluka o usvajanju početnog likvidacionog bilansa Ustanove „Sportsko rekreativni centar Mladost“ Kragujevac – u likvidaciji
Odluka o usvajanju početnog likvidacionog bilansa Ustanove za sport i fizičku kulturu „Park“ Kragujevac – u likvidaciji
Odluka o oglašavanju na teritoriji grada Kragujevca
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Predškolske ustanove „Đurđevdan“ Kragujevac
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Predškolske ustanove „Nada Naumović“ Kragujevac
Odluka o izmeni i dopunama Odluke o osnivanju Centra za obrazovanje Kragujevac
Odluka o izmeni Odluke o vršenju osnivačkih prava nad Sportskim privrednim društvom „Radnički“ d.o.o. Kragujevac
Odluka o povećanju osnovnog kapitala Sportskog privrednog društva „Radnički“ d.o.o. Kragujevac
Odluka o preuzimanju i vršenju osnivačkih prava nad Sportskim privrednim društvom „Kragujevački košarkaški klub Radnički“ d.o.o. Kragujevac
Odluka o preuzimanju i vršenju osnivačkih prava nad Sportskim privrednim društvom „Ženski fudbalski klub Radnički 1923“ d.o.o. Kragujevac
Odluka o preuzimanju i vršenju osnivačkih prava nad Sportskim privrednim društvom „Ženski fudbalski klub Radnički 1923“ d.o.o. Kragujevac

Izvor: sajt Službenog lista grada Kragujevca