Izmena i dopuna Plana mesta za postavljanje objekata, odnosno sredstava za oglašavanje

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Kikinde