Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Kikinde
Rešenje o obrazovanju i imenovanju Projektnog tima za Projekat javno-privatnog partnerstva za zamenu svetiljki javne rasvete štedljivim „led“ svetiljkama na teritoriji grada Kikinde

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Kikinde