Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za dodelu nagrade grada Kikinde i gradskih priznanja

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Kikinde