Odluka o usvajanju Plana kapitalnih investicija grada Kikinde 2019 – 2021.

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Kikinde