Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Kikinde
Ispravka tehničke greške u grafičkim prilozima Plana generalne regulacije centralnog dela naselja Kikinda objavljenog u „Službenom listu grada Kikinde“, broj 18/2019

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Kikinde