Odluka o obrazovanju i imenovanju članstva Saveta za zdravlje grada Kikinde
Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Gradskog štaba za vanredne situacije grada Kikinde za 2019. godinu
Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Kikinde za 2020. godinu

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Kikinde