Zaključak o merama za suzbijanje i zaštitu od širenja zarazne bolesti COVID-19

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Kikinde