Pravilnik za učešće grada Kikinde u subvencionisanju naknade obrade kredita i kamate za nabavku obrtnih sredstava
Pravilnik za učešće grada Kikinde u nabavci opreme za proizvodnju vina, rakije i drugih alkoholnih pića, kao i opreme za degustacione sale
Pravilnik za učešće grada Kikinde u sufinansiranju investicija koje se odnose na organsku proizvodnju
Pravilnik za refundaciju troškova osiguranja
Pravilnik za subvencionisanje očuvanja životinjskih genetičkih resursa
Pravilnik za refundaciju troškova neškodljivog uklanjanja uginulih životinja
Pravilnik za meru podrške subvencionisanja nabavke opreme i uređaja za hladno ceđenje uljanih kultura
Pravilnik za učešće grada Kikinde u sufinansiranju mera investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava
Pravilnik za učešće grada Kikinde u sufinansiranju regresa za reproduktivni materijal (veštačko osemenjavanje)
Pravilnik za podršku mladima u ruralnim područjima
Pravilnik za sprovođenje mera podrške uspostavljanja i jačanja udruženja u oblasti poljoprivrede
Rešenje o obrazovanju Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti grada Kikinde
Rešenje o obrazovanju i imenovanju Projektnog tima za Projekat javno-privatnog partnerstva za zamenu svetiljki javne rasvete štedljivim „led“ svetiljkama na teritoriji grada Kikinde

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Kikinde