Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Kikinde za 2022. godinu sa projekcijama na 2023. i 2024. godinu

Izvor: internet stranica Službenog lista grada Kikinde