Rešenje o utvrđivanju većeg broja dece u vaspitnim grupama u predškolskim ustanovama čiji je osnivač grad Čačak u radnoj 2021/2022. godini
Izmena i dopuna dela Plana detaljne regulacije na potesu kamenolom „Sušica“ – Zdravljak
Odluka o promeni naziva pojedinih ulica na teritoriji grada Čačka
Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju Saveta za populacionu politiku grada Čačka

Izvor: internet strana Službenog lista grada Čačka