Rešenje o obrazovanju Konkursne komisije za sprovođenje izbornog postupka za popunjavanje položaja načelnika Gradske uprave za lokalnu poresku administraciju grada Čačka
Rešenje o utvrđivanju organizacija u oblasti sporta od posebnog značaja za grad Čačak

Izvor: internet strana Službenog lista grada Čačka