Pravilnik o nagradnoj ekskurziji za maturante srednjih škola nosioce „Vukove diplome“ školske 2018/2019. godine
Program kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji grada Čačka za 2019. godinu
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, stručnim službama i Gradskom pravobranilaštvu grada Čačka
Odluka o ukidanju vanredne situacije

Izvor: internet strana Službenog lista grada Čačka