Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Radnog tima za izradu i sprovođenje akcionih planova za Rome
Odluka o posebnim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata uređajima za odvođenje dima, pare i mirisa
Program za rad Saveta za bezbednost saobraćaja grada Čačka za 2023. godinu
Kolektivni ugovor Javne ustanove „Turistička organizacija Čačka“

Izvor: internet strana Službenog lista grada Čačka