Odluka o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Čačka
Kadrovski plan gradskih uprava grada Čačka, Službe za budžetsku inspekciju grada Čačka, Službe za internu reviziju grada Čačka i Gradskog pravobranilaštva grada Čačka za 2021. godinu
Odluka o simbolu grada Čačka
Program uređivanja građevinskog zemljišta za 2021. godinu
Program o izmenama Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije grada Čačka za 2020. godinu
Odluka o obezbeđivanju preduslova za učešće na projektu „Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji“
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta

Izvor: internet strana Službenog lista grada Čačka