Rešenje o utvrđivanju zbirne izborne liste kandidata za odbornike Skupštine grada Čačka

Izvor: internet strana Službenog lista grada Čačka