Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uvođenju mere restrikcije potrošnje vode
Rešenje o utvrđivanju linija javnog linijskog prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Čačka

Izvor: internet strana Službenog lista grada Čačka