Program o dopuni Programa uređenja fasada stambenih, poslovnih i stambeno-poslovnih zgrada koje se nalaze u ekstra zoni, prvoj i drugoj zoni grada Čačka za 2021. godinu
Odluka o izmeni cena vanrednih komunalnih usluga
Odluka o cenama rada transportnih sredstava i radnih mašina
Odluka o visini naknade za izdavanje lokacijskih uslova

 

Izvor: Službeni list grada Čačka