Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za procenu štete na građevinskim objektima nastale nakon elementarne i druge nepogode
Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Stručne komisije za izbor godišnjih, odnosno posebnih programa u oblasti sporta
Rešenje o utvrđivanju visine jednokratne novčane pomoći za novorođenu decu u 2024. godini
Pravilnik o pravu na novčanu naknadu nezaposlenim porodiljama na teritoriji grada Čačka
Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o visini mesečnog iznosa naknade dela troškova boravka deteta u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice iz budžeta grada Čačka za radnu 2023/2024. godinu
Rešenje o obrazovanju Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti grada Čačka
Odluka o dopunama Odluke o koeficijentima za obračun i isplatu plata postavljenih i zaposlenih u organima grada

Izvor: Službeni list grada Čačka