Rešenje o utvrđivanju ekonomske cene letovanja dece u odmaralištu „Ovčar“ u Ulcinju za 2022. godinu
Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, stručnim službama i Gradskom pravobranilaštvu
Rešenje o izmeni Rešenja o visini mesečnog iznosa naknade dela troškova boravka deteta u Predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice iz budžeta grada Čačka za radnu 2021/2022. godinu

Izvor: internet strana Službenog lista grada Čačka