Rešenje o izmenama Rešenja o visini mesečnog iznosa naknade troškova boravka deteta u Predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice iz budžeta grada Čačka za radnu 2019/2020. godinu
Rešenje o izvođenju radova na rekonstrukciji – regulaciji delova reke Karače i reke Botunje
Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa imovine i obaveza korisnika budžetskih sredstava i usklađivanje knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem

Izvor: internet strana Službenog lista grada Čačka