Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, stručnim službama i Gradskom pravobranilaštvu grada Čačka
Pravilnik o finansijskoj podršci deci poginulog roditelja u oružanim akcijama 1991-1999. godine u 2019. godini
Aneks I Kolektivnog ugovora za zaposlene u Predškolskoj ustanovi „Moje detinjstvo“ Čačak

Izvor: internet strana Službenog lista grada Čačka