Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine grada Čačka
Odluka o dopunama Odluke o dodatnoj finansijskoj podršci porodici sa decom
Statut Predškolske ustanove „Radost“ Čačak
Zaključak Ustavnog suda o oceni zakonitosti Odluke o javnim parkiralištima („Službeni list grada Čačka“ broj 11/11)

Izvor: internet strana Službenog lista grada Čačka