Odluka o usvajanju projekta javno-privatnog partnerstva za izgradnju, finansiranje i održavanje toplane na biomasu sa isporukom energije u gradu Boru
Odluka o dopuni Odluke o otpočinjanju postupka realizacije javno privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za projektovanje, izgradnju i finansiranje nove toplane sa upotrebom obnovljivih izvora energije
Odluka o izmenama Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom
Odluka o izmeni i dopuni Odluke o pravu na besplatan prevoz na gradskim i prigradskim linijama na području opštine Bor
Odluka o usvajanju Početnog likvidacionog izveštaja Apoteke Bor u Boru u likvidaciji
Odluka o usvajanju Plana kapitalnih investicija grada Bora za period 2021-2023. godine, za 2021. godinu
Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za građevinsko zemljište
Lokalni akcioni plan o izmenama Lokalnog akcionog plana zapošljavanja rada Bora za 2021. godinu

 

Izvor: sajt Službenog lista grada Bora