Rešenje o naknadama Komisije za ocenu projekta u oblasti javnog informisanja
Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za utvrđivanje osnova i visine naknade štete nastale usled ujeda pasa lutalica
Odluka o izradi Strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije područja vetroelektrane „SNAGA ISTOKA“ na teritoriji grada Bora

Izvor: sajt Službenog lista grada Bora