Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za rešavanje u upravnom postupku u drugom stepenu
Program za rad Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji grada Bora za 2023. godinu

 

Izvor: sajt Službenog lista grada Bora