Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Pravobranilaštvu grada Bora, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Bora

Izvor: sajt Službenog lista grada Bora