Zaključak broj: 217-127/2020-I
Odluka broj: 217-128/2020-I
Naredba broj: 217-129/2020-I
Naredba broj: 217-130/2020-I
Naredba broj: 217-131/2020-I
Naredba broj: 217-132/2020-I
Naredba broj: 217-133/2020-I
Naredba broj: 217-134/2020-I
Naredba broj: 217-135/2020-I
Naredba broj: 217-136/2020-I
Naredba broj: 217-137/2020-I
Naredba broj: 217-138/2020-I
Naredba broj: 217-139/2020-I
Naredba broj: 217-140/2020-I
Naredba broj: 217-141/2020-I
Naredba broj: 217-142/2020-I
Naredba broj: 217-143/2020-I

Izvor: sajt Službenog lista grada Bora