Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Savjeta za trgovinske olakšice
Odluka o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske Unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje (8 – Konkurencija; 16 – Porezi; 25 – Nauka i istraživanje; 29 – Carinska unija; 12 – Bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor; 30 – Vanjski odnosi; 31 – Vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika; 1 – Sloboda kretanja robe; 2 – Sloboda kretanja radnika; 10 – Informatičko društvo i mediji; 19 – Socijalna politika i zapošljavanje; 27 – Životna sredina i klimatske promjene)
Pravilnik o bezbjednosnim smetnjama za rad u Vojsci Crne Gore i Ministarstvu odbrane
Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama rezidua farmakološki aktivnih supstanci veterinarskih ljekova u proizvodima životinjskog porijekla

Izvor: sajt Službenog lista CG