Odluka o prihvatanju kandidature za organizaciju Međuopštinskih omladinskih sportskih igara (MOSI) za 2021. godinu
Odluka o razrješenju i imenovanju zamjenika predsjednika Opštinske izborne komisije
Rješenje o određivanju vršioca dužnosti izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Komunalno/Komunale“ Tuzi
Odluka o imenovanju predsjednika i članova Komisije za pripremu predloga simbola opštine Tuzi
Odluka o usvajanju Etičkog kodeksa izabranih predstavnika i funkcionera u lokalnoj samoupravi opštine Tuzi
Odluka o usvajanju Etičkog kodeksa lokalnih službenika/ca i namještenika/ca u opštini Tuzi
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave opštine Herceg Novi
Odluke o imenovanju (Skupština Prijestonice Cetinje; Žiri za dodjelu nagrade „13 novembar“)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Vodovod i kanalizacija – Cetinje“
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Komunalno“ Cetinje
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Sportski centar Cetinje“
Odluka o načinu i postupku davanja u zakup poslovnog prostora
Ispravka Rješenja o imenovanju Žirija za dodjelu nagrade opštine Tuzi za 2019. godinu („Službeni list Crne Gore – Opštinski propisi br. 32/19)

Izvor: sajt Službenog lista CG