Zakon o potvrđivanju između strana Konvencije o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi o automatizovanoj razmjeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registraciji vozila sa Implementacionim sporazumom
Odluka o objavljivanju Sporazuma o statusu bilateralnih ugovora između Crne Gore i Ukrajine
Obavještenje o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Makedonije o saradnji u oblasti borbe protiv trgovine ljudima
Obavještenje o objavljivanju Okvirnog sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji između Vlade Crne Gore i Vlade Mađarske u oblasti infrastrukturnih projekata

Izvor: sajt Službenog lista CG