Odluka o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Bugarske o saradnji u slučaju katastrofa
Objava o stupanju na snagu Sporazuma između strana Konvencije o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi o automatizovanoj razmjeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registraciji vozila sa Implementacionim sporazumom
Objava o stupanju na snagu Protokola o određivanju tromeđne granične tačke između Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Republike Srbije
Objava o stupanju na snagu Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske o međunarodnom drumskom saobraćaju
Objava o stupanju na snagu Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Bugarske o prevozu putnika i tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju

Izvor: sajt Službenog lista CG