Odluka o objavljivanju Sporazuma između Evropske Unije i Crne Gore o učešću Crne Gore u „Customs“, programu Unije za saradnju u polju carine
Objava o stupanju na snagu Okvirnog finansijskog sporazuma o partnerstvu između Evropske komisije i Crne Gore koju predstavlja Vlada Crne Gore o modelima sprovođenja finansijske podrške EU Crnoj Gori u okviru Instrumenta za pretpristupnu podršku (IPA III)

Izvor: sajt Službenog lista CG