Zakon o potvrđivanju Zajedničkog protokola o primjeni Bečke konvencije i Pariške konvencije
Odluka o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Srbije o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Ranče (Crna Gora) – Jabuka (Republika Srbija)
Obavještenje o stupanju na snagu Protokola između Ministarstva prosvjete Crne Gore i Ministarstva obrazovanja, nauke i sporta Republike Slovenije o saradnji u oblasti obrazovanja
Obavještenje o stupanju na snagu Sporazuma o socijalnom osiguranju između Crne Gore i Švajcarske konfederacije
Obavještenje o stupanju na snagu Sporazuma između Vlade Crne Gore i Savjeta ministara Albanije o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Ckla (Crna Gora) – Zogaj (Republika Albanija) za međunarodni drumski putnički i jezerski saobraćaj
Obavještenje o stupanju na snagu Sporazuma između Vlade Crne Gore i Savjeta ministara Republike Albanije o saradnji i uzajamnoj pomoći u vanrednim situacijama