Odluka o objavljivanju Sporazuma između Vlade Republike Sjeverne Makedonije i Savjeta ministara Republike Albanije, Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Crne Gore, Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o aranžmanima zemlje domaćina stalne organizacije Balkanske namjenske medicinske jedinice i njenog personala
Odluka o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Savjeta ministara Republike Albanije o saradnji u oblasti zdravstvene zaštite bilja
Odluka o objavljivanju Sporazuma o međunarodnom drumskom prevozu putnika i tereta između Vlade Crne Gore i Švajcarskog Saveznog Vijeća

Izvor: sajt Službenog lista CG