Odluka o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Letonije o zaštiti tajnih podataka
Objava o stupanju na snagu Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Bugarske o saradnji u oblasti kulture
Objava o stupanju na snagu Sporazuma o saradnji između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Turske u oblasti mladih i sporta

Izvor: sajt Službenog lista CG