Zakon o vojno-obavještajnim i bezbjednosnim poslovima
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tajnosti podataka
Zakon o izmjeni Zakona o visokom obrazovanju
Odluka o davanju šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem u stanju u područnim jedinicama Rožaje, Berane, Pljevlja, Nikšić i Plužine (sanitarna sječa u 2020. godini)
Školski kalendar za 2020/2021. godinu
Pravilnik o Metodologiji načina vrednovanja ponuda u postupku javnih nabavki
Naredba o izmjeni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
Ispravka Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki

Izvor: sajt Službenog lista CG