Projekat javno-privatnog partnerstva „Rekonstrukcija sistema javnog osvetljenja na teritoriji grada Jagodine“
Izmena Plana detaljne regulacije centralne zone Jagodine u delu bloka 1 u zoni 31
Odluka o stavljanju van snage Izmene Plana detaljne regulacije centralne zone u Jagodini u delu bloka 14 u zoni 1 – Kulturni centar
Odluka o izradi Plana generalne regulacije dela bloka 8 u zoni 2 u Jagodini
Odluka o izradi Plana generalne regulacije bloka 21 u zoni 5 u Jagodini

Izvor: sajt Službenog lista Crne Gore