Odluke o razrješenju, izboru i imenovanju (Skupština Crne Gore; Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava; Odbor za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva; Radio i televizija Crne Gore)
Zaključak o usvajanju Godišnjeg izvještaja o radu Komisije za tržište kapitala i stanju na tržištu kapitala za 2018. godinu, Broj: 00-72/19-29/2
Zaključak o prihvatanju Godišnjeg izveštaja o radu Fonda za zaštitu depozita za 2018. godinu, Broj: 00-72/19-39/3
Zaključak o prihvatanju Izvještaja o realizaciji Strategije regionalnog razvoja 2014 – 2020, za 2018. godinu, Broj: 00-72/19-41/3
Zaključak o usvajanju Izvještaja o stanju energetskog sektora Crne Gore u 2018. godini, Broj: 00-72/19-42/3
Zaključak o prihvatanju Izvještaja o aktivnostima vezanim za regulisane komunalne djelatnosti za 2018. godinu, Broj: 00-72/19-43/4
Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Albaniji
Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Portugalu
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima za pružanje na korišćenje, normativima i minimalnim standardima usluge smještaja odraslih i starih lica
Rješenje o usvajanju Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja imovinskih prava filmskih producenata u Crnoj Gori, Broj: 331-1761/2019-6
Rješenje o uspostavljanju prethodne zaštite na Crkvi Sv. Ilije u Vojinićima, Čevo, Prijestonica Cetinje, Broj: UP/I-02-229/2019-2
Rješenje o uspostavljanju prethodne zaštite na arhitektonskim ostacima kasnoantičke-ranovizantijske crkve, Broj: UP/I-03-262/2019-14
Rješenje o utvrđivanju statusa nematerijalnog kulturnog dobra od nacionalnog značaja, Broj: UP/I-02-152/2019-2
Rješenje o utvrđivanju statusa nematerijalnog kulturnog dobra od nacionalnog značaja, Broj: UP/I-02-151/2019-2
Odluka Ustavnog suda CG, U-II br. 33/18, kojom se ukidaju odredbe člana 14. Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva („Službeni list Crne Gore – Opštinski propisi“, broj 46/16.), koju je donijela Skupština opštine Bar i prestaju da važe danom objavljivanja ove Odluke
Odluka Ustavnog suda CG, U-II br. 39/18, kojom se ukidaju odredbe člana 22. Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Petnjica („Službeni list Crne Gore – Opštinski propisi“, broj 46/16.), koju je donijela Skupština opštine Petnjica i prestaju da važe danom objavljivanja ove Odluke
Odluka Ustavnog suda CG, U-II br. 32/18, kojom se ukidaju odredbe člana 23. Odluke o korišćenju i naknadi za korišćenje putnog zemljišta pored opštinskih i nekategorisanih puteva („Službeni list Crne Gore – Opštinski propisi“, broj 39/11.), koju je donijela Skupština opštine Kolašin i prestaju da važe danom objavljivanja ove Odluke
Odluka Ustavnog suda CG, U-II br. 25/18, kojom se ukidaju odredbe člana 9. i člana 10. stav 2. Odluke o naknadama za korišćenje puteva („Službeni list Crne Gore – Opšinski propisi“, broj 30/13.), koju je donijela Skupština opštine Andrijevica i prestaju da važe danom objavljivanja ove Odluke
Odluka Ustavnog suda CG, U-II broj 35/16, kojom se ukida odredba člana 2. Odluke o naknadi za ekonomsko iskorišćavanje kulturnih dobara („Službeni list Crne Gore – Opštinski propisi“, br. 2/14., 10/15., 18/15. i 21/15.), u dijelu koji glasi: „morskog dobra u sl.“, koju je donijela Skupština opštine Kotor, i prestaje da važi danom objavljivanja ove Odluke
Rješenje o donesenim crnogorskim standardima i srodnim dokumentima
Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 57-64 GHz za fiksne veze
Plan raspodjele radno-frekvencija iz opsega 64-66 GHz za fiksne veze
Plan raspodjele radno-frekvencija iz opsega 71-76/81-86 GHz za fiksne veze
Rješenje o potvrđivanju baze podataka katastra nepokretnosti za KO Nudo
Rješenje o potvrđivanju baze podataka katastra nepokretnosti za KO Gornja Bukovica
Odluka o visini, načinu i rokovima plaćanja članskog doprinosa za Privrednu komoru Crne Gore za 2020. godinu
Rješenja o postavljenju, imenovanju, prestanku vršenja dužnosti i određivanju (Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove; Poreska uprava; Uprava za saobraćaj)
Rješenja o postavljenju sudskih vještaka
Ispravka Statuta Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore, Broj: 408-368

Izvor: sajt Službenog lista CG