Uredba o dopuni Uredbe o boji i oznakama vozila i plovila, naoružanju i posebnoj opremi koji se upotrebljavaju za vršenje policijskih poslova
Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
Pravilnik o dopunama Pravilnika o visini naknade za fitosanitarni pregled bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom
Rješenje o izdavanju licence Privatnoj ustanovi Auto-škola “AS TEAM” u Podgorici
Rješenje o izdavanju licence Privatnoj predškolskoj ustanovi“Maštolend”, Budva
Rješenje o izdavanju licence Fakultetu za informacione tehnologije, Univerziteta Mediteran, Podgorica, za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti
Rješenje o izdavanju licence Fakultetu za turizam „Montenegro Tourism School“, Univerziteta Mediteran, Podgorica, za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti
Rješenje o izdavanju licence Fakultetu političkih nauka, Univerziteta Crne Gore, Podgorica, za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti
Rješenje o izdavanju licence Fakultetu vizuelnih umjetnosti, Univerziteta Mediteran, Podgorica, za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavještavanju, analiziranju i praćenju (follow-up) događaja u civilnom vazduhoplovstvu
Odluka o izboru izvršne direktorice Regulatorne agencije za energetiku

Izvor: sajt Službenog lista CG