Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Budžetu Crne Gore za 2019. godinu
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obrazovanju Odbora za dalju reformu izbornog i drugog zakonodavstva
Odluka o izmjenama Odluke o davanju u dugoročni zakup zemljišta za izgradnju baznog naselja Planinskog centra „Kolašin 1600″, Kolašin
Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima za odobravanje statusa ovlašćenog privrednog subjekta na carinskom području Crne Gore
Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana „Lepetane“, Opština Tivat
Odluka o izradi lokalne Studije lokacije ,Donji Štoj“, Opština Ulcinj
Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana „Veliki Pijesak“, Opština Bar
Odluka o izmjeni Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2019/2020. godinu koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore
Odluka o određivanju rukovodioca izrade Detaljnog urbanističkog plana „Lepetane“, Opština Tivat i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu detaljnog urbanističkog plana
Odluka o određivanju rukovodioca izrade Lokalne studije lokacije „Donji Štoj“, Opština Ulcinj i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu lokalne studije lokacije
Odluka o određivanju rukovodioca izrade Detaljnog urbanističkog plana „Veliki pijesak“, Opština Bar i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu detaljnog urbanističkog plana
Pravilnik o službenoj legitimaciji zaposlenih u Upravi za zaštitu kulturnih dobara
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu izdavanja, upotrebe i sadržini faksimila

Izvor: sajt Službenog lista CG