Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti mašina za sušenje veša sa bubnjem za domaćinstvo
Pravilnik o zahtjevima za označavanje energetske efikasnosti uređaja za grijanje vode, rezervoara za skladištenje tople vode i kompleta uređaja za grijanje vode i solarnog uređaja
Pravilnik o zahtjevima za označavanje energetske efikasnosti uređaja za grijanje prostora, kombinovanih uređaja za grijanje i kompleta koji uključuju opremu za regulaciju temperature i solarne uređaje
Odluka o utvrđivanju stope zatezne kamate za period od 1. januara do 30. juna 2020. godine

Izvor: sajt Službenog lista CG