Odluka o zaduživanju Crne Gore za 2019. godinu
Odluka, broj: 00-72/18-44/3
Odluka, broj: 00-72/18-48/3
Odluka, broj: 00-72/18-49/3
Odluka, broj: 00-72/18-47/4
Odluka, broj: 00-72/18-50/3
Odluka, broj: 00-72/18-46/5
Odluka o izboru jednog člana Odbora za dalju reformu izbornog i drugog zakonodavstva
Zaključci, broj: 33/18-7/28
Odluka o dodjeli koncesije za priređivanje posebnih igara na sreću u „Kazinu Hotela Maestral – Budva“
Odluka o izmjenama Odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Donja Gorica za zahvat koridora Cetinjskog puta i Južne obilaznice“ u Podgorici
Odluka o donošenju Državne studije lokacije „Sektor 2“ – ušće Sutorine – Igalo
Pravilnik o obrascima putnog lista za stranca i posebne putne isprave za stranca
Pravilnik o načinu utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za vozača
Pravilnik o stručnim smjernicama za pružanje pomoći zavisniku od droga
Pravilnik o sadržini ribolovne osnove
Pravilnik o dopuni Pravilnika o uslovima za uvoz ptica
Pravilnik o vrsti, tehničkim karakteristikama i količini ribolovnih alata i opreme koja se smije upotrebljavati u sportsko-rekreativnom ribolovu
Pravilnik o vrsti alata i opreme, tehničkim karakteristikama, načinu obilježavanja i količini ribolovnih alata i opreme koja se upotrebljava u privrednom ribolovu i broju dozvola koje se mogu izdati za određeno ribolovno područje
Pravilnik o sadržaju elaborata pripremnih radova za građenje složenih inženjerskih objekata za proizvodnju, prenos i distribuciju električne i toplotne energije
Rješenje, broj: 0101-10202-2/2018
Rješenje, broj: 0101-10202-3/2018
Odluka o utvrđivanju stope zatezne kamate za period od 1. januara do 30. juna 2019. godine