Odluka o imenovanju generalnog sekretara Službe Predsjednika Crne Gore
Odluka o prestanku važenja Odluke o obrazovanju Savjeta za sagledavanje epidemiološke situacije usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 i njenog uticaja na ekonomsko stanje u Crnoj Gori
Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o postupku za priznanje, promjenama, obnovi važenja i međunarodnoj registraciji žiga
Pravilnik o obrascu Izvještaja o uplaćenom porezu po odbitku na isplate izvršene po osnovu zajma fizičkim licima
Program praćenja kvaliteta tečnih goriva naftnog porijekla za 2023. godinu
Rješenje o uspostavljanju prethodne zaštite „Arheološkog lokaliteta Trnje u Bijedićima“, opština Bijelo Polje
Odluka o obliku i izgledu glasačkih listića, načinu, mjestu i kontroli štampanja, ovjeri i distribuciji glasačkih listića i šablona za glasački listić, kao i uništavanju matrice na izborima za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore koji će se održati 11. juna 2023. godine
Rješenja o prestanku, razrješenju, imenovanju i određivanju (Uprava prihoda i carina; JU Centar za socijalni rad za opštinu Danilovgrad; Nacionalni koordinator za NATO; Savjet za inovacije i pametnu specijalizaciju; Ministarstvo vanjskih poslova; Centar za stručno obrazovanje)

Izvor: sajt Službenog lista CG