Uredba o Carinskoj tarifi za 2021. godinu
Rješenja o razrješenju, imenovanju i određivanju (Društvo sa ograničenom odgovornošću „Skijališta Crne Gore“; Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava)

Izvor: sajt Službenog lista CG