Odluka o izradi lokalne studije Lokacije „Central business district” u glavnom gradu – Podgorica
Odluka o određivanju rukovodioca lokalne studije lokacije „Central business district“ u Glavnom gradu – Podgorica i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Lokalne studije lokacije
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima za pružanje i korišćenje, normativima i minimalnim standardima usluga podrške za život u zajednici
Lista registrovanih sredstava za zaštitu bilja
Odluka o izboru predsjednice Osnovnog suda u Podgorici (broj: 01-3356/24)
Odluka o izboru predsjednika Višeg suda u Podgorici (broj: 01-3111/24)
Pravila o izmjenama Pravila o opštim uslovima prevoza u linijskom drumskom saobraćaju
Rješenje o razrješenju, imenovanju, određivanju i prestanku (Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore; Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija; Direktorat za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju; Savjet za konkurentnost; Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju)

Izvor: sajt Službenog lista CG