Uredba o izmjenama Uredbe o zaradama i drugim novčanim primanjima pripadnika Vojske Crne Gore, civilne zaštite, policije i zaposlenih u organima državne uprave za vrijeme učešća u međunarodnim snagama, mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu
Uredba o izmjenama Uredbe o uslovima i načinu korišćenja objekata za reprezentativne potrebe u svojini Crne Gore
Uredba o prestanku važenja Uredbe o načinu ostvarivanja i visini podsticajnih cijena za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije
Odluka o određivanju rukovodioca izrade Prostorno-urbanističkog plana opštine Budva i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Prostorno-urbanističkog plana
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Prostornog plana Crne Gore
Pravilnik o bližem načinu i potrebnoj dokumentaciji za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti ugradnje, održavanja i/ili popravke kao i isključivanja iz upotrebe opreme i proizvoda koji sadrže supstance koje oštećuju ozonski omotač ili alternativne supstance

Izvor: sajt Službenog lista CG