Uredba o bližim uslovima i načinu izdavanja, prenošenja, iskorišćenja i povlačenja garancije porijekla električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije i visokoefikasne kogeneracije
Uredba o izmjeni Uredbe o povjeravanju dijela poslova iz nadležnosti Ministarstva ekonomije Javnoj ustanovi Zavod za geološka istraživanja
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o Programu i načinu polaganja ispita za obavljanje poslova lobiranja
Rješenje o izdavanju licence Društvu sa ograničenom odgovornošću „Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca“, iz Podgorice
Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
Naredba o vremenskom periodu i putu odnosno djelovima puta na kojima je obavezna upotreba pneumatika za zimsku upotrebu
Pravilnik o izgledu i sadržaju amblema organizacionih jedinica Uprave policije
Pravilnik o načinu dodjeljivanja jedinstvenih licenci
Pravilnik o bližem izgledu Obavještenja o zatvaranju gradilišta i načinu zatvaranja gradilišta
Ispravka Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o standardima i kriterijumima za nesmetanu upotrebu operativnih površina, objekata, uređaja i opreme na aerodromu

Izvor: sajt Službenog lista CG