Lista blagovremenih i potpunih predloga kandidata za člana Savjeta RTCG
Lista blagovremenih i potpunih predloga kandidata za dva člana Savjeta AEM
Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Srbiji
Odluka o dopunama Odluke o Planu privatizacije za 2019. godinu
Odluka o izmjenama Odluke o otpremnini u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa zaposlenih u javnom sektoru
Pravilnik o provjeri znanja, kompetencija i vještina kandidata na internom oglasu u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za unapređenje kvaliteta nastave i talente
Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje dozvole za stavljanje lijeka u promet
Odluka Ustavnog suda CG, U-I br. 2/19 kojom se ukida odredba člana 39. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore („Službeni list Crne Gore“, broj 11/15.) i prestaje da važi danom objavljivanja ove Odluke
Odluka Ustavnog suda CG, U-II br. 49/18 kojom se ukida Odluka o stavljanju van snage Sporazuma o osnivanju Regionalne turističke organizacije („Službeni list Crne Gore – Opštinski propisi“, broj 20/18.), koju je donijela Skupština opštine Berane i prestaje da važi danom objavljivanja ove Odluke
Odluka Ustavnog suda CG, U-II br. 44/17 kojom se ukidaju odredbe Tarifnog broja 3. stav 1. al. 3. i 4. Taksene tarife, koja je sastavni dio Odluke o lokalnim komunalnim taksama („Službeni list Republike Crne Gore – Opštinski propisi“, broj 2/07. i „Službeni list Crne Gore – Opštinski propisi“, broj 36/10.), koju je donijela Skupština opštine Bijelo Polje i prestaju da važe danom objavljivanja ove Odluke
Odluka o izmjenama Statuta Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D.
Rješenja o postavljenju i imenovanju (Ministarstvo odbrane; Direkcija za zaštitu tajnih podataka; Ministarstvo ekonomije; Evropski sud za ljudska prava)

Izvor: sajt Službenog lista CG