Odluka o III rebalansu budžeta opštine Bosilegrad za 2021. godinu
Odluka o proširenju gradske mreže radi vodosnabdevanja centralnog dela naselja Mlekominci uz Državni put DP IIa reda oznake 231 na deonici Bosilegrad – Ribarci
Odluka o angažovanju revizora za završni račun budžeta Gradske opštine Vranjska Banja za 2020. godinu
Program kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka na teritoriji grada Vranja
Pravilnik o izmeni Pravilnika o uslovima za ostvarivanje, načinu i visini solidarne pomoći kod poslodavca za zaposlene u organima grada Vranja i Gradskoj opštini Vranjska Banja
Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana generalne regulacije zone 3 u Vranju – „Donje Vranje“ na životnu sredinu
Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije saobraćajnice koja povezuje Ulicu Maričku sa Regionalnim centrom za upravljanje otpadom „Meteris Vranje“ J.P. „Novi dom“ Vranje
Kolektivni ugovor kod poslodavca

Izvor: internet stranica Službenog glasnika grada Vranja