Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Trgovište za 2019. godinu
Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta opštine Trgovište za 2018. godinu
Odluka o organizaciji Opštinske uprave opštine Trgovište
Odluka o III. rebalansu budžeta opštine Bosilegrad za 2019. godinu
Pravilnik o načinu korišćenja sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa

Izvor: internet stranica Službenog glasnika grada Vranja