Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Surdulica za 2023. godinu – Rebalans 3
Odluka o dopuni Odluke o komunalnom uređenju i higijeni na teritoriji opštine Surdulica
Odluka o izradi Treće izmene i dopune Usklađenog plana generalne regulacije naselja Surdulica
Odluka o akustičnom zoniranju i merama zaštite od buke na teritoriji opštine Surdulica
Odluka o pristupanju izradi Revizije Lokalnog plana upravljanja otpadom na teritoriji opštine Surdulica za period 2023-2033. godine
Odluka o usvajanja Plana razvoja opštine Surdulica za period 2023-2033.
Izmena Kadrovskog plana Opštinskog pravobranilaštva opštine Surdulica za 2023. godinu
Odluka o izradi Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije privredno radne zone Bunuševac 4 u Vranju
Odluka o izradi Plana detaljne regulacije vetroelektrane „Vranje“ na teritoriji grada Vranja
Odluka o načinu vršenja funkcije predsednika, članova, sekretara i zamenika sekretara Privremenog organa grada Vranja
Odluka o dodeli sredstava iz budžeta grada Vranja crkvama i verskim zajednicama za realizaciju odobrenih projekata
Odluka o finansiranju/sufinansiranju projekata/programa za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u 2023. godini
Odluka o nazivu i izgledu obrazaca za podnošenje prijava za posmatranje rada Gradske izborne komisije u postupku sprovođenje izbora za odbornike Skupštine grada Vranja raspisanih za 17. decembar 2023. god.
Rokovnik za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za odbornike Skupštine grada Vranja raspisanih za 17. decembar 2023. godine
Rokovnik za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za odbornike Skupštine Gradske opštine Vranjska Banja, koji su raspisani za 17. decembar 2023. godine
Odluka o uređenju radno-pravnog statusa predsednika, članova i sekretara Privremenog organa opštine Vladičin Han

Izvor: internet stranica Službenog glasnika grada Vranja