Rešenje o obrazovanju Radne grupe za učešće u organizaciji Dečjeg festivala u 2022. godini
Rešenje o obrazovanju Komisije za realizaciju mera energetske sanacije
Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote po osnovu javnog poziva za sufinansiranje Programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova, JP1/22
Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote po osnovu javnog poziva za sufinansiranje Programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova,
JP1/22
Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada, koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode po javnom pozivu Uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti JP1/22
Rešenje o obrazovanju Žalbene komisije opštine Vladičin Han Bosilegrad
Odluka o usvajanju Operativnog plana za odbranu od poplava za vode II reda za teritoriju opštine Bosilegrad za 2022. godinu
Odluka o usvajanju Lokalnog registra izvora zagađenja životne sredine na teritoriji opštine Bosilegrad za 2022. godinu
Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta opštine Bosilegrad za 2021. godinu

Izvor: internet stranica Službenog glasnika grada Vranja