Odluka o promeni Osnivačkog akta Surduličkog kulturnog centra
Zaključak o usvajanju Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju opštine Surdulica za 2023. godinu
Odluka o utvrđivanju cene u okviru taksi tarife po kojoj se taksi prevoz obavlja na teritoriji opštine Surdulica
Odluka o obrazovanju jedinice civilne zaštite opšte namene na teritoriji opštine Surdulica
Odluka o obrazovanju specijalizovane jedinice civilne zaštite za uzbunjivanje na teritoriji opštine Surdulica
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Surdulica
Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika sa precizno propisanim kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje materijalni položaj porodice slabog materijalnog stanja koja živi na teritoriji opštine Surdulica sa dvoje ili više maloletne dece školskog uzrasta za ostvarivanje prava na mesečnu novčanu pomoć
Rešenje o pristupanju izradi Strateške procene uticaja na životnu sredinu za Plan detaljne regulacije za deo urbanističke celine 1 – Glavna kapija – građevinska područja 1.1 (celo) i 1.2 (deo), Vlasina Okruglica, opština Surdulica
Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja na životnu sredinu Druge izmene i dopune Plana generalne regulacije naselja Vladičin Han
Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Vranje za 2023. godinu
Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini grada Vranja van postupka javnog nadmetanja odnosno prikupljanja pisanih ponuda (neposrednom pogodbom)
Pravilnik o utvrđivanju kriterijuma za učešće korisnika u ceni usluga
Rešenje o obrazovanju Interresorne komisije za procenu potreba deteta, učenika i odraslog za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom podrškom za teritoriju grada Vranja
Odluka o pristupanju izradi Strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije područja Solarne elektrane „Mineco 1“ u KO Vlase i KO Gradnja na teritoriji grada Vranja na životnu sredinu
Odluka o pristupanju izradi Strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije Solarne elektrane „Gornje livade“ KO Soderce u Vranju na životnu sredinu

Izvor: internet stranica Službenog glasnika grada Vranja