Odluka o budžetu opštine Bosilegrad za 2021. godinu
Odluka o dopuni Odluke o o naknadama za korišćenje javnih površina
Odluka o načinu izjašnjavanja korisnika komunalnih usluga o kvalitetu pružanja komunalnih usluga
Odluka o pristupanju pribavljanju zemljišta za proširenje gradskog groblja u Bosilegradu
Odluka o izradi Plana razvoja opštine Bosilegrad za period 2021-2030. godine
Kadrovski plan za 2021. godinu
Socijalni program za 2021. godinu
Odluka o budžetu Gradske opštine Vranjska Banja
Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju nominalnog iznosa i broja korisnika nagrada za uspešne studente na teritoriji grada Vranja

Izvor: internet stranica Službenog glasnika grada Vranja