Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Trgovište za 2019. godinu
Odluka o izmeni Odluke o određivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave opštine Trgovište za 2017. godinu
Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu na teritoriji grada Vranja
Rešenje o obrazovanju Radne grupe za reviziju Lokalnog plana upravljanja otpadom
Rešenje o obrazovanju Radne grupe za pripremu i izradu Plana kvaliteta vazduha na teritoriji grada Vranja
Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za izbor korisnika jednokratne novčane pomoći za porodice boraca i ratnih vojnih invalida smeštenih na teritoriji grada Vranja

Izvor: internet stranica Službenog glasnika grada Vranja