Odluka o budžetu opštine Vladičin Han za 2019. godinu
Odluka o pokretanju postupka utvrđivanja javnog interesa za eksproprijaciju i administrativni prenos nepokretnosti (zemljišta i objekata na zemljištu) u KO Vladičin Han
Odluka o pokretanju postupka utvrđivanja javnog interesa za eksproprijaciju i administrativni prenos nepokretnosti (zemljišta i objekata na zemljištu) u KO Lepenica i KO Suva Morava
Odluka o uspostavljanju saradnje opštine Vladičin Han sa gradovima i opštinama u slivu Južne Morave
Odluka o povećanju osnovnog kapitala Javnog preduzeća za vodosnabdevanje i kanalizaciju vodovod Vladičin Han
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama
Rešenje o izmeni Rešenja o formiranju Mobilnog tima za socijalnu inkluziju Roma opštine Vladičin Han
Odluka o uspostavljanju saradnje (bratimljenju) između opštine Bosilegrad, Republika Srbija i opštine Ub, Republika Srbija
Odluka za dodelu subvencija poslodavcima na teritoriji opštine Bosilegrad za otvaranje novih radnih mesta