Odluka o V rebalansu budžeta opštine Bosilegrad za 2022. godinu
Odluka o budžetu opštine Bosilegrad za 2023. godinu
Kadrovski plan za 2023. godinu
Socijalni program za 2023. godinu

Izvor: internet stranica Službenog glasnika grada Vranja