Odluka o proglašenju vanredne situacije za deo/celu teritoriju grada Požarevca
Kolektivni ugovor za Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac

Izvor: internet stranica Službenog glasnika grada Požarevca