Odluka o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji grada Požarevca
Odluka o mreži Javne predškolske ustanove na teritoriji grada Požarevca

Izvor: internet stranica Službenog glasnika grada Požarevca