Odluka o obrazovanju jedinica civilne zaštite opšte namene i specijalizovane jedinice civilne zaštite za uzbunjivanje na teritoriji grada Požarevca
Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji grada Požarevca

Izvor: internet stranica Službenog glasnika grada Požarevca