Odluka o izmenama Odluke o određivanju zona za obračun poreza na imovinu i prosečnoj ceni kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Požarevca
Rešenje o obrazovanju Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti grada Požarevca
Sporazum o produženju roka važenja Kolektivnog ugovora kod poslodavca Javnog komunalnog preduzeća „Komunalne službe“ Požarevac
Kolektivni ugovor o izmenama i dopunama Kolektivnog ugovora za zaposlene u Gradskoj upravi grada Požarevca

Izvor: internet stranica Službenog glasnika grada Požarevca