Odluka o donošenju Plana generalne regulacije „Požarevac 6“ sa Planom
Program o izmeni Programa otuđenja građevinskog zemljišta iz javne svojine grada Požarevca u 2022. godini.
Pravilnik o izmenama Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor programa i projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Požarevca
Odluka o dopuni radnog vremena u Apotekarskoj ustanovi Požarevac

Izvor: internet stranica Službenog glasnika grada Požarevca