Odluka o završnom računu budžeta grada Požarevca za 2020. godinu
Prva izmena i dopuna Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Požarevca za 2021. godinu
Prva izmena i dopuna Programa mera za unapređenje uslova života na teritoriji grada Požarevca u 2021. godini
Odluka o izmenama Odluke o budžetu grada Požarevca za 2021. godinu – rebalans 1
Odluka o vodovodu i kanalizaciji
Odluka o izmeni Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac sa Zakonom o javnim preduzećima
Odluka o dopuni Odluke o pijacama
Zaključak kojim se usvaja Lokalni akcioni plan zapošljavanja grada Požarevca za 2021. godinu sa Lokalnim akcionim planom
Pravilnik o radu i standardima rada Savetovališta za brak i porodicu sa Centrom za medijaciju
Rešenje o obrazovanju Privrednog saveta grada Požarevca
Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Kostolac za 2020. godinu

Izvor: internet stranica Službenog glasnika grada Požarevca