Odluka o izmenama Odluke o budžetu Gradske opštine Kostolac za 2018. godinu – Rebalans 2
Odluka o izmenama Odluke o osnivanju Ustanove Kulturno-sportski centar „Kostolac“