Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta Gradske opštine Kostolac za 2020. godinu

Izvor: internet stranica Službenog glasnika grada Požarevca