Usklađeni dinarski iznosi lokalne komunalne takse za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina
Kolektivni ugovor o dopunama Kolektivnog ugovora za zaposlene u Gradskoj upravi grada Požarevca

Izvor: internet stranica Službenog glasnika grada Požarevca