Pravilnik o načinu korišćenja sredstava sa podračuna, odnosno računa konsolidovanog računa trezora opštine Bojnik
Statut opštine Lebane
Poslovnik Skupštine opštine Lebane
Odluka o izmeni i dopuni Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti opštine Lebane
Odluka o finansiranju boravka dece u Predškolskoj ustanovi Dečji vrtić „Dečja radost“ Lebane koja imaju status trećeg i svakog narednog deteta
Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije konsolidovanog završnog računa budžeta opštine Lebane za 2018. godinu
Odluka o utvrđivanju naziva trgova, ulica, zaselaka i drugih delova naseljenih mesta u opštini Lebane
Odluka o auto-taksi prevozu putnika
Odluka o javnom prevozu u drumskom saobraćaju na teritoriji opštine Lebane
Odluka o uređenju saobraćaja na teritoriji opštine Lebane
Odluka o saobraćajnoj inspekciji
Odluka o opštinskim i nekategorisanim putevima na teritoriji opštine Lebane
Statut opštine Crna Trava
Poslovnik Skupštine opštine Crna Trava

Izvor: internet stranica Službenog glasnika grada Leskovca