Pravilnik o kriterijumima i postupku dodele sredstava crkvama i verskim zajednicama
Pravilnik o načinu korišćenja i upotrebe službenih vozila opštine Lebane
Odluka o osnivanju Opštinskog saveta za bezbednost saobraćaja na putevima
Odluka o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine neposrednom pogodbom
Odluka o donošenju Operativnog plana odbrane od poplava za vode II reda na teritoriji opštine Bojnik za 2021. godinu
Izveštaj o radu Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Bojnik za 2020. godinu
Plan rada Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Bojnik za 2021. godinu
Rešenje o određivanju mrtvozornika opštine Bojnik
Odluka o uslovima i visini naknade za uspostavljanje prava službenosti na površinama javne namene i nepokretnostima u javnoj svojini opštine Bojnik

Izvor: internet stranica Službenog glasnika grada Leskovca