Rešenje o odobravanju i finansiranju programa u oblasti sporta kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u gradu Leskovcu iz budžeta grada u 2021. godini
Odluka o određivanju cene koštanja jedne štampane strane „Službenog glasnika grada Leskovca“ za 2021-tu godinu za korisnike usluga
Odluka o izradi Strategije unapređenja položaja mladih grada Leskovca za period 2021. – 2025.
Odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove mesnih zajednica za 2021. godinu
Odluka o izmeni i dopuni Srednjeročnog programa uređivanja građevinskog zemljišta
Program uređivanja građevinskog zemljišta za 2021. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
Odluka o budžetu optšine Bojnik za 2021. godinu
Kadrovski plan Opštinske uprave i Opštinskog pravobranilaštva opštine Bojnik za 2021. godinu
Odluka o izmeni i dopuni Odluke o Opštinskoj upravi opštine Bojnik
Odluka o određivanju visine ekonomske cene boravka dece u Predškolskoj ustanovi „Đuka Dinić“ Bojnik za kalendarsku 2021. godinu
Odluka o drugoj izmeni Odluke o obrazovanju Projektnog tima
Program rada Skupštine opštine Bojnik za 2021. godinua

Izvor: internet stranica Službenog glasnika grada Leskovca