Odluka o uspostavljanju saradnje između grada Leskovca – Republika Srbija i opštine Strumica – Republika Severna Makedonija
Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Leskovca za 2022. godinu
Odluka o izradi Prve izmene i dopune Plana generalne regulacije za naseljeno mesto Predejane
Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije za delove nekategorisanih puteva NP­2 i planiranog nekategorisanog puta Drćevac – Donja Lokošnica u zoni raskrsnice sa opštinskim putevima OP­18 i OP­19 kroz naseljeno mesto Drćevac
Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije za zonu poslovanja sa porodičnim stanovanjem u sektoru „S2“ i delu sektora „S5“ u PGR­u 9 na području GUP­a Leskovca
Odluka o izradi Plana detaljne regulacije humanih grobalja u naseljenim mestima Brza, Lipovica i Strojkovce sa pristupnim saobraćajnicama do naselja
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Gradskoj upravi grada Leskovca
Odluka o obavljanju komunalne delatnosti zoohigijene na teritoriji grada Leskovca
Odluka o održavanju javnih zelenih površina na teritoriji grada Leskovca
Odluka o obavljanju komunalne delatnosti dimničarske usluge
Odluka o uspostavljanju saradnje između grada Leskovca – Republika Srbija i grada Oahaka de Huares – glavnog grada Savezne Meksičke države Oahaka

Izvor: internet stranica Službenog glasnika grada Leskovca