Odluka o budžetu opštine Lebane za 2022. godinu
Kadrovski plan opštine Lebane za 2022. godinu
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Narodne biblioteke u Leskovcu
Odluka o izmenama Odluke o osnivanju Turističke organizacije grada Leskovca

Izvor: internet stranica Službenog glasnika grada Leskovca