Odluka o usvajanju Programa zaštite životne sredine opštine Crna Trava sa Akcionim planom za period od 2019. do 2029. godine
Odluka o izmenama Odluke o sprovođenju Programa mera, aktivnosti i mahanizama opštine Crna Trava na jačanju populacione politike utvrđene Strategijom podsticanja rađanja Republike Srbije
Pravilnik o uslovima i postupku ostvarivanja prava na podsticaje u okviru realizacije mera politike ruralnog razvoja na teritoriji opštine Crna Trava
Odluka o izmenama Odluke o merama, zaštite od poljske štete, od požara i drugim merama zaštite poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Crna Trava
Odluka o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
Odluka o obrazovanju Saveta za mlade
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu davanja u zakup stanova dograđenih u okviru realizacije mera populacione politike opštine Crna Trava
Odluka o povećanju osnovnog novčanog kapitala u Javno komunalnom preduzeću „Vodovod“ Vlasotince

Izvor: internet stranica Službenog glasnika grada Leskovca