Odluka o usvajanju Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Crna Trava za 2019. godinu
Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Vlasotince za 2019. godinu
Odluka o izmeni i dopuni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave opštine Vlasotince za 2017. godinu
Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Vlasotince za 2018. godinu
Odluka o Opštinskom veću opštine Vlasotince
Poslovnik Skupštine opštine Vlasotince
Odluka o izmeni Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji opštine Vlasotince
Odluka o mreži javnih predškolskih ustanova na području opštine Vlasotince
Odluka o povećanju osnovnog novčanog kapitala u Javno komunalnom preduzeću „Komunalac“ Vlasotince

Izvor: internet stranica Službenog glasnika grada Leskovca