Odluka o drugom rebalansu budžeta opštine Lebane za 2019. godinu
Odluka o dopuni Odluke o zaduživanju budžeta opštine Lebane 02 br. 400-2335 od 20.12.2018. godine
Odluka o Opštinskom veću opštine Lebane
Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije turističke zone u delu naselja Drvodelj
Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije jugoistočnog dela naselja Lebane oko ulica Nikole Tesle i Jablaničke
Odluka o visini stope poreza na imovinu
Odluka o prosečnoj ceni nepokretnosti u zonama u kojima se nalaze nepokretnosti
Odluka o određivanju zona na teritoriji opštine Lebane
Odluka o utvrđivanju koeficijenta za svaku zonu na teritoriji opštine Lebane
Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji opštine Lebane
Odluka o usvajanju Lokalnog antikorupcijskog plana (LAP) za opštinu Lebane za period 2019 – 2023. godine
Odluka o visini stope poreza na imovinu za 2020. godinu
Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu u opštini Vlasotince
Odluka o izmeni i dopuni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave opštine Vlasotince za 2017. godinu
Odluka o nagrađivanju protivgradnih strelaca sa teritorije opštine Vlasotince u 2019. godini
Rešenje o određivanju javnih parkirališta na teritoriji opštine Vlasotince
Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik parkiranja JKP „Komunalac“ Vlasotince za 2019/2020. godinu

Izvor: internet stranica Službenog glasnika grada Leskovca