Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća za proizvodnju i distribuciju toplotne energije „Gradska toplana“ Jagodina
Odluka o utvrđivanju manjeg odnosno većeg broja dece u vaspitnim grupama u Javnoj predškolskoj ustanovi „Pionir“ Jagodina za radnu 2022/2023. godinu
Odluka o dopuni Odluke o socijalnoj zaštiti