Rešenje o izboru programa i projekata kojima se finansiraju nevladine organizacije iz budžeta grada Jagodine za 2019. godinu
Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o izboru programa i projekata kojima se finansiraju nevladine organizacije iz budžeta grada Jagodine za 2019. godinu