Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka, pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu, otuđenje nepokretnosti iz javne svojine u postupku javnog nadmetanja i prikupljanje pismenih ponuda neposrednom pogodbom