Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, Gradskom pravobranilaštvu, Kabinetu gradonačelnika i Službi interne revizije
Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu
Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik za održavanje atmosferske kanalizacije JP „Standard“ Jagodina