Program finansijske podrške domaćinstvima u procesu energetske sanacije za 2021. godinu
Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, Gradskom pravobranilaštvu, Kabinetu gradonačelnika i Službi interne revizije