Program putovanja zdravstvenih radnika i privredno-političke delegacije grada Jagodine za Arapsku Republiku Egipat