Pojedinačni Kolektivni ugovor o izmenama i dopunama pojedinačnog kolektivnog ugovora za zaposlene u Predškolskoj ustanovi “Pionir“ u Jagodini

Izvor: sajt grada Jagodine