Uputstvo za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji grada Jagodine raspisanih za 07.11.2021. godine
Rokovnik za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji grada Jagodine
Obrasci predloga liste kandidata za članove saveta mesnih zajednica