Pravilnik o izmeni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, Gradskom pravobranilaštvu i Službi za internu reviziju
Rešenje o usvajanju Plana zimskog održavanja gradskih ulica i opštinskih puteva na teritoriji grada Jagodine za period 15.11.2023. – 15.03.2024. godine

Izvor: sajt grada Jagodine