Odluka o davanju saglasnosti na učešće JP „Gradska toplana“ Jagodina u projektu Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Srbiji – Faza V
Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Zavičajnom muzeju Jagodina