Program putovanja poljoprivrednika, privrednika i ostalih, kao i privredno-političke delegacije grada Jagodine za Republiku Grčku
Rešenje o odobravanju novčnih sredstava za sufinansiranje rada strelaca protivgradne zaštite za sezonu 2022. godine na teritoriji grada Jagodine