„SLUŽBENI GLASNIK RS“, BR. 38/2020 OD 20.3.2020. – propisi iz ovog broja, povodom uvođenja vanrednog stanja (korona virus – COVID -19):

Uredba o dopuni Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja
Uredba o poreskim merama za vreme vanrednog stanja radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
Uredba o korišćenju finansijskih sredstava budžeta Republike Srbije za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
Uredba o rokovima u sudskim postupcima za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine
ODLUKA o dopuni Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću