Инг-Про је 16. марта 2015. године, одржао  једнодневни семинар на тему:

АКТУЕЛНИ ПРОБЛЕМИ У ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Предавачи су били:

• Данијела Бојовић, руководилац Групе за развој система јавних набавки у Управи за јавне набавке
• Јасмина Миленковић,  помоћник секретара у Комисији за заштиту права понуђача
• Весна Милутиновић,судски вештак за јавне набавке, дугогодишњи практичар, овлашћени предавач за јавне набавке по решењу Министарства финансија о испуњености услова за предавача који врши Јединствени програм обуке службеника за јавне набавке број 153-03-00002/2013-27

Програм је садржао следеће теме:

• Актуелна питања и недоумице у примени Закона о јавним набавкама
• Преговарачки поступак – примери из праксе
• Оквирни споразуми у пракси
• Најчешће грешке наручиоца при дефинисању обавезних и додатних услова за учешће, као и стручна оцена испуњености ових услова
• Проблеми везани за техничке спецификације
• Специфичне одлуке Републичке комисије, начелни правни ставови
• Измене и корекције плана набавки и извештај о извршењу плана набавки за 2014. годину, практичан рад у апликативном софтверу
• Службеник за јавне набавке – кратак осврт