Ing-Pro je održao15. decembar 2015. godine , u Beogradu u Hotelu “Palas“
JEDNODNEVNI SEMINAR – PLAN JAVNIH NABAVKI,  PRIMENA IZMENJENOG ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA I USKLAĐENI PODZAKONSKI AKTI, sa poklonom – štampanim izdanjem knjige „SAVETNIK ZA JAVNE NABAVKE“

 
Program je bio:

– Izmene i dopune Zakona o javnim nabavkama:

                *  širi krug izuzeća od primene zakona,

                *  nabavke između povezanih lica,

                *  izmene osnova za pokretanje pregovaračkog postupka,

                *  ukidanje ograničenja u vezi sa okvirnim sporazumom i pravila zaključenja ugovora na osnovu  njega,

                *  više oglasa i izmenjene obaveze u vezi sa oglašavanjem javnih nabavki,

                *  drugačiji rokovi u postupku,

                *  jednostavnije dokazivanje ispunjenosti uslova za učešće,

                *  ekološke oznake i tehničke specifikacije,

                *  izmena koncepta negativne reference,

                *  umanjenje rizika obustave postupka,

                *  objavljivanje odluka o dodeli ugovora i obustavi postupka,

                *  više mogućnosti za izmenu ugovora,

                *  značajne novine u postupku zaštite prava.

– Planiranje javnih nabavki:

                * pojam i proces planiranja,

                * obavezni elementi plana nabavki,

                * donošenje i objavljivanje plana nabavki,

                * izmene i dopune plana nabavki,

                * planiranje nabavki u internom aktu naručioca.

– Novi podzakonski akti (Pravilnici) koje je donela Uprava za javne nabavke.

– Pitanja i odgovori.

Predavači su bili:

Danijela Bojović, rukovodilac Grupe za
razvoj sistema javnih nabavki u Upravi za javne nabavke, Miloš Jović,
savetnik u Upravi za javne nabavke

Svi učesnici sa plaćenom kotizacijom za
seminar, BESPLATNO SU DOBILI PRIMERAK KNJIGE Savetnik za javne nabavke,
autora Miloša Jovića.