Инг-Про је одржао15. децембар 2015. године , у Београду у Хотелу “Палас“
ЈЕДНОДНЕВНИ СЕМИНАР – ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ,  ПРИМЕНА ИЗМЕЊЕНОГ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УСКЛАЂЕНИ ПОДЗАКОНСКИ АКТИ, са поклоном – штампаним издањем књиге „САВЕТНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ“

 
Програм је био:

– Измене и допуне Закона о јавним набавкама:

                *  шири круг изузећа од примене закона,

                *  набавке између повезаних лица,

                *  измене основа за покретање преговарачког поступка,

                *  укидање ограничења у вези са оквирним споразумом и правила закључења уговора на основу  њега,

                *  више огласа и измењене обавезе у вези са оглашавањем јавних набавки,

                *  другачији рокови у поступку,

                *  једноставније доказивање испуњености услова за учешће,

                *  еколошке ознаке и техничке спецификације,

                *  измена концепта негативне референце,

                *  умањење ризика обуставе поступка,

                *  објављивање одлука о додели уговора и обустави поступка,

                *  више могућности за измену уговора,

                *  значајне новине у поступку заштите права.

– Планирање јавних набавки:

                * појам и процес планирања,

                * обавезни елементи плана набавки,

                * доношење и објављивање плана набавки,

                * измене и допуне плана набавки,

                * планирање набавки у интерном акту наручиоца.

– Нови подзаконски акти (Правилници) које је донела Управа за јавне набавке.

– Питања и одговори.

Предавачи су били:

Данијела Бојовић, руководилац Групе за
развој система јавних набавки у Управи за јавне набавке, Милош Јовић,
саветник у Управи за јавне набавке

Сви учесници са плаћеном котизацијом за
семинар, БЕСПЛАТНО СУ ДОБИЛИ ПРИМЕРАК КЊИГЕ Саветник за јавне набавке,
аутора Милоша Јовића.