Закон о Регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 68/15 и 79/15 – исправка ) ( у даљем тексту: Закон) уређује вођење Регистра запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код кориниска јавних средстава, његов садржај и начин вођења, као и заштиту и доступност података.

Са тим у вези, дана 14. јуна 2018. године на седници Владе усвојена је Уредбу о шифарнику радних места („Службени гласник РС”, број 48/18), којом се утврђују шифре радних места на основу којих корисници јавних средстава уносе податке о радном месту на којем раде запослена, изабрана, именована и постављена лица у Регистар запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава.

Уредба о шифарнику радних места ступа на снагу и примењује се од 30. јуна 2018. године.

За све додатне информације можете нас контактирати на katalogradnihmesta@mduls.gov.rs и 011/2685 397

Преузмите:

Шифарних радних места

Упутство за примену Уредбе о шифарнику радних места

Извор: сајт Министарства државне управе и локалне самоуправе

Напомена Редакције: Уредба о шифарнику радних места и Закон о Регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава можете погледати у електронском издању Прописи.нет.