Министарство државне управе и локалне самоуправе објавило је упутства
која се односе на поступак остваривања права запослених на
отпремнине/новчане накнаде из буџета Републике Србије сходно одредбама
Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном
сектору. Упутства, подељена на запослене у јединицама локалне самоуправе
и за запослене у систему државних органа и јавних служби, имају за циљ
олакшавање процеса спровођења рационализације код организационих облика
који су обухваћени наведеним законом.


– Упутство о примени одредаба Закона о
начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору које се
односе на поступак остваривања права запослених на новчану накнаду или
отпремнину из буџета Републике Србије 

– Упутство о примени Законa о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору које се односе на јединице локалне самоуправе које планирају да изврше рационализацију запослених у већем обиму од планираног, за потребе исплата новчаних накнада или отпремнина.

Извор: сајт Министарства државне управе и локалне самоуправе