Naslovna Pravo Tekstovi usvojenih zakona (“Sl. glasnik RS“, br. 91/2019)

Tekstovi usvojenih zakona (“Sl. glasnik RS“, br. 91/2019)

U “Službenom glasniku RS“, br. 91/2019 od 24.12.2019. godine objavljeni su tekstovi usvojenih zakona i to:

Zakon o javnim nabavkama
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja
Zakon o dopunama Zakona o Carinskoj tarifi
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu
Zakon o izmenama i dopuni Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika
Zakon o dopunama Zakona o prekršajima
Zakon o izmenama i dopuni Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti
Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Banca Intesa a.d. Beograd i Raiffeisen banka a.d. Beograd po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad, po osnovu ugovora o kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac – Brus – Kopaonik – Raška – Novi Pazar – Tutin (III faza)

Klikom na link u nastavku možete preuzeti njihove tekstove:

Zakoni – RS 91/2019