U nastavku možete, klikom na link, preuzeti tekst predloga Zakona o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata sa obrazloženjem:

Tekst

Izvor: sajt Narodne skupštine RS