Pravilnik o načinu obavljanja organizovanog prevoza dece („Sl. glasnik RS“, br. 52/2019) počinje da se primenjuje od 1. septembra.

Primena nekih odredbi verovatno će biti odložena kako bi prevoznici imali vremena da se za njih pripreme.

Predloženo je, kako kažu u Ministarstvu saobraćaja,odlaganje primene pojedinih odredbi do 1. marta 2020. godine kako bi prevoznici koji se bave organizovanim prevozom dece koji se obavlja kao poseban linijski prevoz ili prevoz za sopstvene potrebe koji ima karakteristike posebnog linijskog prevoza, imali dovoljno vremena da se prilagode odredbama pravilnika (ispravni sigurnosni pojasevi na svim sedištima, tapacirana sedišta, žuti autobus, propisana uniforma).

U Ministarstvu saobraćaja kažu da, uzimajući u obzir dugogodišnju praksu u organizovanom prevozu dece kao i probleme u ovoj oblasti, ovim pravilnikom su po prvi put na jednom mestu propisana pravila kojih se moraju pridržavati prevoznici, kao i ostali u lancu koji učestvuju u organizovanom prevozu dece.

S druge strane, Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ iz Beograda zahteva od resornog ministarstva odlaganje primene pravilnika.

Konstatuju da je ovo veoma važan pravilnik, da prevoznici podržavaju nameru institucija da se unapredi bezbednost saobraćaja, ali smatraju da pravilnik koji, kažu, nije donet u saradnji sa predstavnicima transportne privreda, nejasnoćama i nedomicama može da prouzrokuje dodatne a nepotrebne obaveze prevoznicima, bez efekata na uređenje obavljanja delatnosti i bezbednost saobraćaja.

Zato, kažu, nužno je izvršiti određene korekcije i promene kako bi se postigao pun efekat uz minimalne troškove za prevoznike.

Nakon objavljivanja ovog pravilnika 22. jula, Ministarstvu su se obratili pojedini prevoznici i udruženja prevoznika sa sugestijama i komentarima na tekst pravilnika.

Između ostalog, navode primedbu da je ostavljen kratak rok za usklađivanje svog poslovanja sa odredbama pravilnika, posebno kada je u pitanju organizovani prevoz dece koji se obavlja kao poseban linijski prevoz ili prevoz za sopstvene potrebe koji ima karakteristike posebnog linijskog prevoza.

Zato, kažu za Tanjug u resornom ministarstvu, održan je sastanak sa predstavnicima Kabineta predsednice Vlade, MUP-a i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, institucijama koje su sarađivale prilikom izrade pravilnika posle koga je predloženo odlaganje primene pojedinih odredbi do 1. marta 2020. godine.

Predloženo je i da će se potvrda o tehničkoj ispravnosti vozila koja nije starija od 30 dana zahtevati samo za organizovani prevoz dece radi realizacije ekskurzije, nastave u prirodi, aktivnosti kulturno-umetnickih društava, sportskih klubova i slicno i precizno je propisano da je potrebno da vozač iskoristi pun dnevni odmor u trajanju od 11 sati pre započinjanja novog radnog dana.

Inače, pravilnik propisuje da se organizovani prevoz dece vrši isključivo autobusima koji su tehnički ispravni, koji imaju izvod licence za prevoz za autobus, koji su obeleženi posebnim znakom za organizovani prevoz dece, koji imaju ispravne sigurnosne pojaseve na svim sedištima, kod kojih su sedišta tapacirana dok se za obavljanje posebnog linijskog prevoza dece zahteva i da autobus bude žute boje.

U Ministartvu dalje objašnjavaju da pravilnik propisuje da vozač koji upravlja autobusom koji vrši organizovani prevoz dece mora da poseduje vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije najmanje tri godine, da je koristio pun dnevni odmor u neprekidnom trajanju od 11 sati pre započinjanja radnog dana u kojem se obavlja prevoz, da poseduje kvalifikacionu karticu vozaca za obavljanje poslova profesionalnog vozača…

Pored toga, propisano je da organizovani prevoz dece neće započeti ukoliko sva deca nisu propisno vezana sigurnosnim pojasom.

Zatim, pravilnikom se propisuju da će policijski službenik izvršiti kontrolu uslova iz pravilnika u vezi vozila i vozača kao i alkotestiranje vozača neposredno pre započinjanja organizovanog prevoza dece radi realizacije ekskurzije, nastave u prirodi, aktivnosti kulturno-umetničkih društava, sportskih klubova pri čemu organizovani prevoz dece neće započeti do otklanjanja utvrđenih nedostataka.

„Imajući u vidu da je jedan od ciljeva postavljenih Strategijom bezbednosti saobraćaja na putevima Republike Srbije za period od 2015. godine do 2020. godine ‘ni jedno poginulo dete na putevima RS’, rešenja predviđena Pravilnikom direktno doprinose ostvarivanju zacrtanog cilja“, navode nadležni.

Izvor: sajt B92
Naslov: Redakcija