Advokatska komora Beograda (AKB) i Pravni fakultet u Beogradu zaključili su Sporazum o saradnji na Zlatiboru, gde je održano „Drugo advokatsko savetovanje“ u organizaciji AKB.

Sporazum, koji su potpisali predsednik AKB Jugoslav Tintor i dekan Pravnog fakulteta Zoran Mirković, pored ostalog predviđa uvođenje studentske prakse u advokatskim kancelarijama.

Prema rečima Tintora, na ovaj način studenti će pre početka pripravničkog staža moći da se upoznaju sa advokatskom profesijom, kao nezavisnom i samostalnom, kao i sa svim izazovima sa kojima se advokati suočavaju u svom radu.

Ideja je da će preko fakulteta studenti moći da biraju advokatske kancelarije koje su specijalizovane u oblastima koje ih zanimaju, a advokatske kancelarije će sa druge strane imati mogućnost da izaberu kvalitetne pripravnike, a ne putem rođačkih veza ili poznanstava.

Sporazum će takođe dati osnove za uvođenje novog izbornog predmeta na Pravnom fakultetu – pod imenom „Pravo advokatske profesije“, koji bi predavali profesori fakulteta, a program definisalo naučno-nastavno veće, naveo je Tintor.

Pored toga, planirano je da advokati i profesori ubuduće zajedno drže pripreme za polaganje pravosudnih ispita.

Državni sekretar Ministarstva pravde Radomir Ilić zahvalio je advokatima što su se u velikom broju u svim područnim komorama dobrovoljno prijavili da pružaju besplatnu pravnu pomoć.

„To je važan pokazatelj da smo svi zajedno svesni potreba građana u pogledu pravne pomoći, ali i teške socijalne situacije u kojoj se potencijalni korisnici besplatne pravne pomoći nalaze. U ovom trenutku, opštine upućuju redom sa liste advokata koje je AKS dostavila ministarstvu i koja je u integralnoj formi objavljena na našoj internet stranici“, naveo je Ilić.

Govoreći o unapređenjima na polju medijacije i radu na izmenama relevantnog normativnog okvira, Ilić je ukazao da je formirana radna grupa od 18 članova, od kojih su šest advokati, ali da još nije pristupila izradi Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o posredovanju u rešavanju sporova već i dalje razmatra koncept novog sistema.

„Reč je o složenom i ozbiljnom zadatku koji zahteva sprovođenje konsultativnog procesa sa svim relevantnim akterima. S tim u vezi, pozivamo vas da organizovanjem zajedničkih skupova razmotrimo sva moguća normativna i druga rešenja koja bi doprinela stvaranju efikasnog i održivog sistema medijacije“, rekao je Ilić.

Ukazao je da veliki broj imenovanih advokata čine najveću grupaciju među medijatorima.

Naime, preko 200 advokata je ujedno i medijator, odnosno više od 20 odsto medijatora je ujedno i advokat.

„Velika zastupljenost je i rezultat činjenice da advokati i kao medijatori i kao punomoćnici stranaka u postupku medijacije mogu snažno uticati na efekte primene ovog načina rešavanja sporova“, smatra Ilić.

Advokate su u svojim obraćanjima pozdravili i predstavnici tužilaštva, sudova, kao i parlamenta.

Tokom tri dana savetovanja advokati i njihovi gosti, tužioci, profesori, sudije i drugi, diskutovali su na teme koje se tiču uticaja advokatske profesije na vršenje pravde, potrebnih izmena kodeksa profesionalne etike advokata, problema u primeni i potrebnih izmena advokatskih tarifa, zatim mogućnih unapređenja kol centra za službene odbrane, kao i problema u praktičnoj primeni procesnih zakona.

Izvor: sajt Novosti
Naslov: Redakcija