Zakon će stupiti na snagu narednog dana od objavljivanja u „Službenom glasniku“.

Predviđeno je da je policija dužna da ubuduće, u slučajevima nestanka lica, bez odlaganja koristi raspoložive mere i radnje, po prijavi nestanka, što bi trebalo da obezbedi efikasnost policijskih istraga otmica i nestanka maloletnika, u skladu sa „Tijaninim zakonom“.

Izmene Zakona o policiji, za koje je glasalo 183 poslanika, dok je jedan bio protiv, trebalo bi da doprinosu pravnoj sigurnosti jer omogućavaju efikasniju organizaciju MUP i postupanje u slučajevima prijave nestanka lica, kao i hitno reagovanje u situacijama povećanog rizika.

Precizirane su i procedure za angažovanje specijalnih i posebnih jedinica, postupanje policije u stanju povećanog rizika, koje zahteva delimičnu ili punu pripravnost policijskih službenika na delu Srbije.

Predviđeno je da ministar, na predlog direktora policije, u takvim situacijama i događajima nalaže izvršavanje zadataka prilagođenih nastalim potrebama.

Specijalne jedinice PTJ i SAJ biće spojene u novu specijalnu jedinicu policije koja će zadržati naziv SAJ, a u kojoj će se naći najbolji koji prođu psihofizičke provere, a jasno je definisano koje su to specijalne i posebne jedinice, i uslovi za njihovo angažovanje.

Posebne jedinice policije su Žandarmerija, Jedinica za obezbeđenje ličnosti i objekata i Helikopterska jedinica, a u Policijskoj upravi za Beograd – Policijska brigada.

Izmene zakona predviđaju stvaranje sektora za ljudske resurse i za strateško planiranje, međunarodnu saradnju i evropske integracije s obzirom na obaveze iz poglavlja 24 u pregovorima sa EU.

Detaljnije je razrađena odredba o bezbednosnoj proveri, a predviđeno je da se ona vrši i na osnovu zahteva drugog organa.

Izmenama zakona predviđen je osnov za penzionisanje određenog broja ljudi u MUP koji su u svojoj karijeri radili na izuzetno teškim poslovima i to pre ispunjenja opštih uslova za sticanje starosne penzje, a koji imaju navršenih 52 godine i 30 godina efektivnog rada na tim poslovima.

Izvor: Blic