Закон ће ступити на снагу наредног дана од објављивања у „Службеном гласнику“.

Предвиђено је да је полиција дужна да убудуће, у случајевима нестанка лица, без одлагања користи расположиве мере и радње, по пријави нестанка, што би требало да обезбеди ефикасност полицијских истрага отмица и нестанка малолетника, у складу са „Тијаниним законом“.

Измене Закона о полицији, за које је гласало 183 посланика, док је један био против, требало би да доприносу правној сигурности јер омогућавају ефикаснију организацију МУП и поступање у случајевима пријаве нестанка лица, као и хитно реаговање у ситуацијама повећаног ризика.

Прецизиране су и процедуре за ангажовање специјалних и посебних јединица, поступање полиције у стању повећаног ризика, које захтева делимичну или пуну приправност полицијских службеника на делу Србије.

Предвиђено је да министар, на предлог директора полиције, у таквим ситуацијама и догађајима налаже извршавање задатака прилагођених насталим потребама.

Специјалне јединице ПТЈ и САЈ биће спојене у нову специјалну јединицу полиције која ће задржати назив САЈ, а у којој ће се наћи најбољи који прођу психофизичке провере, а јасно је дефинисано које су то специјалне и посебне јединице, и услови за њихово ангажовање.

Посебне јединице полиције су Жандармерија, Јединица за обезбеђење личности и објеката и Хеликоптерска јединица, а у Полицијској управи за Београд – Полицијска бригада.

Измене закона предвиђају стварање сектора за људске ресурсе и за стратешко планирање, међународну сарадњу и европске интеграције с обзиром на обавезе из поглавља 24 у преговорима са ЕУ.

Детаљније је разрађена одредба о безбедносној провери, а предвиђено је да се она врши и на основу захтева другог органа.

Изменама закона предвиђен је основ за пензионисање одређеног броја људи у МУП који су у својој каријери радили на изузетно тешким пословима и то пре испуњења општих услова за стицање старосне пензје, а који имају навршених 52 године и 30 година ефективног рада на тим пословима.

Извор: Блиц