Pored njih, usvojeni su i zakoni o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništa od zaraznih bolesti.

Ti zakoni stupili su na snagu odmah, a ne, kao obično, osmog dana od datuma objavljivanja u Službenom glasniku. Ocenjeno je da su izmene donete iz „naročito opravdanih razloga“ i da nema razloga da primena čeka.

Na sednici nije pihvaćen nijedan od predloženih amandmana na tražene izmene zakona.

Izmenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima biće omogućeno da se overa lista potpisa podrške obavlja ne samo kod javnog beležnika, već i u opštinskim i gradskim upravama.

Za izbor narodnih poslanika potrebno je 10.000 potpisa, a rokovi za predaju lista na oba nivoa su 15 dana pre održavanja izbora.

Poslanički i lokalni izbori u Srbiji su zvanično najavljeni za 21. jun, ali uprkos tome ima zahteva opozicije da se odlože bar za jesen.

Skupština Srbije je donela i Odluku o promeni članova i zamenika članova Republičke izborne komisije, koju je predložila Socijalistička partija Srbije.

Takođe, Skupština je izglasala i izmene i dopune Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, te je sa 30.000 na 50.000 dinara povećana minimalna kazna za nepostupanje po propisima nadležnih organa u zaštiti stanovništva.

Izvor: sajt B92
Naslov: Redakcija