Agencija za sprečavanje korupcije ukazuje javnim funkcionerima da je rok za vanredno prijavljivanje imovine i prihoda 15. maj 2023. godine.

Imovina i prihodi se vanredno prijavlјuju sa stanjem na dan 31. decembra prethodne godine, ukoliko je došlo do bitnih promena u odnosu na podatke iz prethodno podnetog Izveštaja.

Na osnovu zvaničnih podataka Republičkog zavoda za statistiku („Službeni glasnik RS”, br. 15/23) prosečna godišnja zarada bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji za 2022. godinu iznosi 899.196 dinara. Podsećamo da su i lica kojima je prestala javna funkcija, dužna da vanredno prijave imovinu i prihode u naredne dve godine po prestanku javne funkcije.

Izvor: sajt Agencije za sprečavanje korupcije