Закон о заштити корисника финансијских услуга код уговарања на даљину („Сл.  гласник РС”, број 44/2018, у даљем тексту: Закон), почиње да се примењује од 17. 9. 2018. године.

 Законом се уређују:

1) права корисника финансијских услуга код уговарања финансијских услуга коришћењем средстава комуникације на даљину, и

2) услови и начин остваривања и заштите тих права.

Текст прописа и стручни коментар можете погледати у нашој бази Прописи.нет а посебан чланак у електронском часопису Леге Артис Прописи у пракси на интернет страници www.legeartis.rs.