Na sednici održanoj 6.06.2024. godine, Savet guvernera Evropske centralne banke je odlučio da smanji referentne kamatne stope za 0,25 procentnih poena, sa primenom od 12.06.2024. godine.

U skladu s tim, osnovna referentna kamatna stopa Evropske centralne banke (ECB) od 12.06.2024. godine iznosi 4,25%.