Одржана јавна расправа и округли сто о Нацрту закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању

Помоћник министра за информационо друштво Сава Савић нагласио је данас на отварању округлог стола да примена овог Закона који је подједнако важан како за привреду, државну управу и локалну самоуправу тако и за грађане омогућава и напредак у међународном положају и деловању.

“Основни циљ законског уређивања је да се омогући и подстакне брже и ефикасније пословање и смањење трошкова пословања, да се развије тржиште услуга од поверења, да се модернизује и учини ефикаснијим рад органа јавних власти и привредних субјеката, да се омогући грађанима лакши и сигурнији приступ услугама органа јавне власти и других субјеката, као и да се омогући поуздано чување електронских докумената.”, рекао је Савић.

Помоћник министра је нагласио да Закон предвиђа да се електронском документу не може оспорити пуноважност и доказна снага само зато што је у електронском облику. То је веома важна одредба, рекао је Савић, јер у начелу обезбеђује да се електронски документи признају као и папирни.

Доношењем овог Закона, како је истакао помоћник министра за информационо друштво Сава Савић, чини се корак даље у правном уређивању електронског пословања и додао да је то управо уређивање оних питања која су битна за праксу односно функционисање електронског пословања у стварности.

Савић је истакао да Закон прописује да се квалификованом електронском потпису не може се оспорити пуноважност или доказна снага само зато што је у електронском облику и додао да Закон уводи и нову услугу, а то је услуга електронског потписа „у клауду“ (облаку).

“То значи да потписник више неће морати да има средство за формирање електронског потписа (картицу) са собом, већ ће електронском потпису моћи да приступи онлајн.”, рекао је помоћник министра.

Закон уређује услугу препоручене електронске доставе, која ће како је навео Савић, омогућити да се поуздано може одредити да је одређена електронска порука, односно електронски документ, примљена и достављена, као и време пријема и доставе.

Текст Нацрта закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању објављен је на сајту Министарства трговине, туризма и телекомуникација www.mtt.gov.rs и на Порталу Еуправа www.euprava.gov.rs.

На скупу је представљен текст Нацрта закона, а представници државних органа, привредних субјеката, академске заједнице, струковних удружења и еминентни стручњаци у овој области су изнели своје мишљење и дали предлоге и сугестије.

Јавна расправа спроводи се у периоду од 7. септембра 2016. године до 30. септембра 2016. године. Коментари на текст Нацрта закона могу да се доставе путем електронске поште на мејл: milan.vojvodic@mtt.gov.rs или поштом на адресу: Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Немањина 22-26, Сектор за информационо друштво, Београд

Извор: сајт Министарства трговине, туризма и телекомуникација