Održana javna rasprava i okrugli sto o Nacrtu zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju

Pomoćnik ministra za informaciono društvo Sava Savić naglasio je danas na otvaranju okruglog stola da primena ovog Zakona koji je podjednako važan kako za privredu, državnu upravu i lokalnu samoupravu tako i za građane omogućava i napredak u međunarodnom položaju i delovanju.

“Osnovni cilj zakonskog uređivanja je da se omogući i podstakne brže i efikasnije poslovanje i smanjenje troškova poslovanja, da se razvije tržište usluga od poverenja, da se modernizuje i učini efikasnijim rad organa javnih vlasti i privrednih subjekata, da se omogući građanima lakši i sigurniji pristup uslugama organa javne vlasti i drugih subjekata, kao i da se omogući pouzdano čuvanje elektronskih dokumenata.”, rekao je Savić.

Pomoćnik ministra je naglasio da Zakon predviđa da se elektronskom dokumentu ne može osporiti punovažnost i dokazna snaga samo zato što je u elektronskom obliku. To je veoma važna odredba, rekao je Savić, jer u načelu obezbeđuje da se elektronski dokumenti priznaju kao i papirni.

Donošenjem ovog Zakona, kako je istakao pomoćnik ministra za informaciono društvo Sava Savić, čini se korak dalje u pravnom uređivanju elektronskog poslovanja i dodao da je to upravo uređivanje onih pitanja koja su bitna za praksu odnosno funkcionisanje elektronskog poslovanja u stvarnosti.

Savić je istakao da Zakon propisuje da se kvalifikovanom elektronskom potpisu ne može se osporiti punovažnost ili dokazna snaga samo zato što je u elektronskom obliku i dodao da Zakon uvodi i novu uslugu, a to je usluga elektronskog potpisa „u klaudu“ (oblaku).

“To znači da potpisnik više neće morati da ima sredstvo za formiranje elektronskog potpisa (karticu) sa sobom, već će elektronskom potpisu moći da pristupi onlajn.”, rekao je pomoćnik ministra.

Zakon uređuje uslugu preporučene elektronske dostave, koja će kako je naveo Savić, omogućiti da se pouzdano može odrediti da je određena elektronska poruka, odnosno elektronski dokument, primljena i dostavljena, kao i vreme prijema i dostave.

Tekst Nacrta zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju objavljen je na sajtu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija www.mtt.gov.rs i na Portalu Euprava www.euprava.gov.rs.

Na skupu je predstavljen tekst Nacrta zakona, a predstavnici državnih organa, privrednih subjekata, akademske zajednice, strukovnih udruženja i eminentni stručnjaci u ovoj oblasti su izneli svoje mišljenje i dali predloge i sugestije.

Javna rasprava sprovodi se u periodu od 7. septembra 2016. godine do 30. septembra 2016. godine. Komentari na tekst Nacrta zakona mogu da se dostave putem elektronske pošte na mejl: milan.vojvodic@mtt.gov.rs ili poštom na adresu: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Nemanjina 22-26, Sektor za informaciono društvo, Beograd

Izvor: sajt Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija