U Кragujevcu je u organizaciji Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije a u saradnji i uz podršku Organizacije za evropsku bezbednosti i saradnju (OEBS) – Misije u Srbiji i Mrežom Arhus centara Srbije održan konsultativni sastanak o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu i Nacrtu uredbe o učešću javnosti u izradi određenih planova i programa u oblasti zaštite životne sredine.

Prema rečima Tine Janjatović, samostalne savetnice u Sektoru za strateško planiranje i projekte u Ministarstvu zaštite životne sredine planirana su dva ciklusa javnih konsultacija za nacrte zakona koja će se održati u pet gradova Srbije u saradnji sa Arhus centrima.

Cilj konsultacija je da se u skladu sa Arhuskom konvencijom omogući učešće javnosti u izradi propisa u najranijoj fazi kada su sve opcije otvorene i kada je u toku kreiranje odredbi kojih će se držati propisi.

Pre održavanja javne rasprave otpočeli smo ovu konsultaciju sa najširom javnošću da vidimo koja su mišljenja i komentari o nacrtima propisa kako bismo imali otvoren odnos i pospešili komunikaciju resornog ministarstva i građana, kaže predstavnica ministarstva Tina Janjatović.

Savetnica za zaštitu životne sredine u OEBS-u u Srbiji Olivera Zurovac Kuzman podsetila je na početak aktivnosti vezanih za primenu principa Arhuske konvencije koju je Republika Srbija ratifikovala 2009. godine kao i na osnivanje prvog Arhus centra.

Do danas smo nastavili sa podrškom Arhus centara i vlasti na lokalnom, državnom nivou i nezavisnim institucijama na unapređenju ljudskih prava vezanih za zaštitu životne sredine.

Takav vid saradnje na najbolji način prikazuje kako se primenjuje princip učešća građana u kreiranju politika i zakona iz oblasti životne sredine, jer građani na direktan način daju svoj doprinos u izradi suštinski važnih zakona, kaže Zurovac Kuzman, savetnica u OEBS-u

Govoreći o obaveštavanju građana u Kragujevcu, Dragan Marinković, šef Službe za zaštitu životne sredine Gradske uprave za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine je rekao da se javnost o projektima koji se planiraju informiše putem sajta, dopisa mesnim zajednicama kao i putem lokalne štampe.

Međutim, kao najbolja praksa ustanovljeno je obaveštenje po mesnim zajednicama na teritoriji gde je planiran određeni projekat jer tako imamo najbolji odziv i učešće građana, rekao je Marinković.

O nacrtima izmena i dopuna zakona i nacrtu uredbe kao i važnosti inkluzivnog procesa donošenja odluka kragujevačkoj javnosti govorili su predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine i nezavisni stručnjaci.

Izvor: sajt Energetski portal
Naslov: Redakcija