Objavljen je januarski broj časopisa “Propisi u praksi – Lege Artis“.
Aktuelni broj kao i kompletna arhiva sa raznim pretragama dostupna je na sajtu www.propisiupraksi.rs i www.legeartis.rs
Klikom na pregled u nastavku možete pogledati skraćeni sadržaj ovog broja.