Оператери мобилне и фиксне телефоније убудуће неће моћи да наплаћују пенале за превремени раскид уговора са корисницима и мораће да мењају опште услове пословања. То ће важити и за кабловске и интернет провајдере у Србији, пше Политика.

Према недавно донетом решењу Министарства трговине, туризма и телекомуникација досадашња пракса на коју су се често жалили грађани, била је према Закону о заштити потрошача неправична. Корисници, који су раскидали уговоре са оператерима, из било ког разлога, до сада су морали да плате преостале рате иако им услуге нису испоручене. Тако се дешавало да је неко, ко је после два месеца од потписивања двогодишњег уговора, одлучио да промени оператера, био у обавези да плати чак 22 преостале месечне претплате. Осим што су на овај начин корисници практично кажњавани, оператери су покушавали тако да их вежу за себе.

Јасно је да је многим корисницима било лакше да буду незадовољни услугом и чекају истек уговора, него да иду код другог оператера, а претходном плате позамашну суму због превременог раскида уговора.

– Поента је у томе да кориснику треба дати могућност да у тренутку када жели да раскине уговор бира шта је за њега боље а не да буде условљен. Оператери су током потписивања уговора са корисницима рецимо давали попусте на интернет, па је он уз уговорну обавезу на пример коштао 500, а без уговора 700 динара месечно. Правично би било да корисник који жели да раскине уговор, после два месеца од потписивања са оператером, плати само разлику у тој цени, јер му је она снижена управо због уговорних односа од две године. У случају да жели да раскине уговор после 20 месеци потрошачу је повољније да сачека да обавеза истекне него да ретроактивно плати ту разлику у цени интернета, објашњава Тамара Самарџић из Сектора за заштиту потрошача при Министарству трговине.

Према њеним речима, неки од оператера су већ променили опште услове, неки најављују да ће то учинити до краја лета, али је суштина у томе да ће од тренутка ступања на снагу нових општих услова, сви власници уговора, без обзира када су потписани, бити у истом положају.

У министарству не верују да ће ова промена тећи тако лако. Поједини оператери имају исте опште услове за све услуге, а други различите услове за сваку појединачну услугу. То би значило да министарство мора да доноси нова решења за сваку од тих услуга, а то би додатно отежало ситуацију. По Закону о електронским комуникацијама, они после промене општих услова имају рок од 30 дана да почну да их примењују, наводи Политика.

Министарство је утврдило да се применом спорне одредбе Општих услова ствара значајна несразмера у правима и обавезама уговорних страна, као и оптерећење на штету потрошача, нарочито полазећи од начела једнакости давања пропсаног чланом 15. Закона о облигационим односима, који каже да у заснивању двостраних уговора стране полазе од начела једнаке вредности узајамних давања.

Извор: сајт Екапије
Наслов: Редакција