Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture sačinilo je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu.

U nastavu preuzmite sa sajta Ministarstva, tekst nacrta:

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu