Narodna skupština Republike Srbije donela je Zakon o lobiranju, koji je objavljen u „Službenom glasniku RS” broj 87/2018 od 13. 11. 2018. godine (u daljem tekstu: Zakon). Zakon stupa na snagu po isteku devet meseci od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, dakle 14. 8. 2019. godine.
Zakonom se uređuju;
– uslovi i način obavljanja lobiranja,
– pravila lobiranja,
– registar i evidencije u vezi sa lobiranjem i
– druga pitanja od značaja za lobiranje.
U smislu Zakona, lobiranje je aktivnost kojom se vrši uticaj na organe Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, organe imalaca javnih ovlašćenja, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave (u daljem tekstu: organ vlasti), u postupku donošenja zakona, drugih propisa i opštih akata iz nadležnosti tih organa vlasti, radi ostvarivanja interesa korisnika lobiranja, u skladu sa Zakonom. U pogledu značenja lobiranja u savremenom smislu neophodno je napomenuti da ne postoji univerzalna i opšteprihvaćena definicija, pa Zakon definiše lobiranje polazeći od nacionalnih specifičnosti. Objašnjenja pojma variraju od vrlo uopštenih (npr. lobiranje čine političke aktivnosti privatnog sektora koje za cilj imaju uticaj na odlučivanje u javnom sektoru) do znatno složenijih (npr. nastojanje da se utiče na donošenje odluka u javnom interesu kroz pritisak na donošenje ili nedonošenje pravnih akata). Tako, na primer, Evropski savet pod pojmom lobiranja podrazumeva koordinirani napor lobiste i naručioca lobiranja kako bi se ostvario uticaj na utvrđivanje politika i proces odlučivanja, u cilju dobijanja određenog rezultata od vlade, organa vlasti ili izabranih predstavnika. Vrlo slično je definisano lobiranje i u dobrovoljnom Registru lobista Evropske komisije i Parlamenta, koji ključnom odrednicom smatra delovanje na institucije Evropske unije u cilju uticanja na proces donošenja odluka. Takođe, i Evropska komisija u dokumentu Zelena knjiga iz 2006. godine (Green paper, 2006) definiše lobiranje kao „sve aktivnosti koje se sprovode sa ciljem uticaja na formulisanje politike i procese donošenja odluka evropskih institucija”…

Pristup kompletnom tekstu komentara imaju samo pretplatnici elektronskog pravnog izdanja Propisi.net. Za pretplatu na izdanje kliknite – ovde.