U “Službenom glasniku RS“,. br. 6/2018, od 23.1.2018. godine, objavljena je Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o Katalogu radnih mesta u javnih službama i drugim organizacijama u javnom sektoru.

U nastavku možete pogledati izmenjeni Katalog, a prečišćeni tekst Uredbe u elektronskom pravnom izdanju Propisi.net.


Katalog