У “Службеном гласнику РС“,. бр. 6/2018, од 23.1.2018. године, објављена је Уредба о изменама и допунама Уредбе о Каталогу радних места у јавних службама и другим организацијама у јавном сектору.

У наставку можете погледати измењени Каталог, a пречишћени текст Уредбе у електронском правном издању Прописи.нет.


Каталог