Privredna društva, predstavništva i ogranci stranih privrednih društava, kao i preduzetnici koji su već upisani u Registar privrednih subjekata imaju još malo vremena za besplatnu registraciju adrese za prijem elektronske pošte.

Do 1. oktobra 2019. godine, registracija imejl – adrese je besplatna, a nakon tog roka će se plaćati naknada za registraciju promene podatka.

Registracija adrese za prijem elektronske pošte je obaveza privrednih subjekata proistekla iz Zakona o privrednim društvima, koja se od oktobra 2018. godine primenjuje na privredne subjekte koji se tek osnivaju, dok svi ranije registrovani privredni subjekti moraju da prijave ovaj kontakt podatak, ukoliko nije registrovan u APR-u.

Privredna društva popunjavaju registracionu prijavu promene podataka (obavezni podaci) i dodatak br. 31, dok preduzetnici treba da podnesu popunjenu registracionu prijavu promene podataka o preduzetniku (obavezni podaci) i dodatak br. 16. Popunjene prijave se mogu predati lično u APR-u ili poslati poštom, u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.

Obaveza registracije imejl- adrese proističe i iz zakona koji uređuje elektronski dokument, na osnovu koga APR elektronskom poštom dostavlja rešenje o registraciji osnivanja u obliku elektronskog dokumenta onim privrednim subjektima koji su podneli elektronsku prijavu za osnivanje, kao i druga obaveštenja na osnovu kojih Agencija komunicira s privredom i građanima, koji koriste ostale elektronske usluge APR, kao što je elektronsko podnošenje finansijskih izveštaja.

Izvor: sajt APR