Tehnička specifikacija:

 • Zato što radi sa bilo kog računara na internetu, bez ikakve instalacije, a podržava rad i u intranet okruženju.
 • Zato što je uvek ažuran (ne zahteva ažuriranje od strane pretplatnika).
 • Zato što je pregledan i jednostavan i ne zahteva nikakvu specijalnu obuku za korišćenje (user friendly).
 • Zato što ima prilagođen prikaz za korišćenje i s mobilnih telefona i tableta.


Karakteristike izdanja:

 • Zato što ima najveći broj propisa, primera sudske prakse, pravnih mišljenja, modela i drugih dokumenata.
 • Zato što je moguć pristup neograničenom broju dokumenata u toku pretplate.
 • Zato što ima pretraživač koji daje precizno sortirane i brze rezultate pretrage.
 • Zato što se dokumenta – propisi i dr. – mogu pretraživati putem odgovarajućih sinonima (skraćenica) koji se u pravnoj praksi često koriste.
 • Zato što je jedini na tržištu koji automatski beleži najpregledanije dokumente svakog pretplatnika i izdvaja ih na početnoj strani.
 • Zato što su tekstovi dokumenata i interfejs dostupni na ćirilici ili latinici.
 • Zato što se jednim klikom mogu iskopirati tekstovi u Word ili PDF formatu.
 • Zato što se iz teksta propisa jednim klikom pristupa povezanim dokumentima.
 • Zato što se prilikom pretraživanja pojmova dobijaju već ponuđeni rezultati.
 • Zato što ima mejl-servis koji omogućava pretplatnicima da o novim propisima, novim primerima sudske prakse, novim pravnim mišljenjima i stručnim komentarima i drugim dokumentima iz oblasti koje pretplatnici sami izaberu, budu informisani putem mejla istog dana kad su objavljeni u bazi.
 • Zato što ima prikaz dokumenata  na početnoj strani koja su prema izboru Redakcije bitna za  oblast poslovanja odnosno delatnosti  pretplatnika.
 • Zato što ima mogućnost izdvajanja dokumenata po izboru pretplatnika u posebne fascikle koje pretplatnik samostalno formira.
 • Zato što ima mogućnost da pretplatnik  stavlja svoje komentare, beleške, zapažanja  u izdvojenim dokumentima po svom izboru a koje su vidljivi samo pretplatniku.


  Sadržinska koncepcija izdanja:

 • propisi: republički, pokrajinski, gradski, opštinski u vidu tekstova u izdanju (ne link ka drugim sajtovima) – svi propisi da imaju osnovni tekst sa preambulom, delovodnim brojem i informacijom o donosiocu, izvorne izmene i dopune, verzije izmenjenih delova propisa,
 • sudska praksa sudova Republike Srbije sa razgranatom strukturom po odgovarajućim pravnim granama i pravnim institutima kao i sa mogućnošću pretrage po pravnim institutima,
 • službena mišljenja državnih organa i organizacija Republike Srbije,
 • modeli pravnih akata (primeri jednostranih pravnih akata i ugovora),
 • stručni komentari propisa sa odgovorima na pitanja iz prakse kao i ING-PRO vebinari iz oblasti prava i finansija. koji se mogu gledati bilo kada i u bilo koje vreme (u toku trajanja pretplate),
 • kalkulator kamata, osim obračuna kamate treba da sadrži i: zbirni obračun kamata -obračun duga po više različitih faktura (računa), kroz jedan ZBIRNI obračun po principu: jedan poverilac, jedan dužnik, više novčanih potraživanja (s različitim datumima dospelosti, različitim iznosima duga) i iznos ukupnog duga po svim tim različitim osnovama, PROMENE NA RAČUNU gde korisnici mogu sami da odaberu da li će se delimična otplata duga prvo oduzimati od kamate ili od glavnice, jedinstvena mešovita metoda obračuna kamat,
 • elektronski časopis “Lege Artis – Propisi u praksi“ (opciona pretplata) sa sledećim rubrikama:
  Budžeti i javne nabavke
  Ova rubrika u našem časopisu donosi korisne informacije za sve budžetske korisnike i sve učesnike u postupcima javnih nabavki. Tu su tekstovi o svim postupcima javnih nabavki, pišemo o problemima s kojima se susreću u praksi naručioci i ponuđači, bavimo se i  praksom Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki a tu su i tekstovi o budžetima,  praksi budžetske inspekcije i dr.

  Radni odnosi i socijalno osiguranje
  U fokusu ove rubrike je kompleksna radnopravna materija – bavimo se svim institutima radnog prava, odnosno svim pitanjima koja su bitna  za zaposlene u javnom i privatnom sektoru.

  Upravno pravo
  U ovoj rubrici časopisa  nalaze se  tekstovi koji za teme imaju opšti upravni postupak, posebne upravne postupke kao i upravni spor.

  Građansko pravo
  Uz mnoštvo primera iz sudske prakse, izloženih u sasvim praktičnoj i prepoznatljivoj formi, kroz analizu pojedinih instituta građanskog prava i brojnih procesnih situacija, ova rubrika okuplja brojne autore iz sveta pravosuđa.

  Krivično pravo
  Jedna od najčitanijih rubrika pokriva vrlo složenu problematiku materijalnog i procesnog krivičnog prava. Zajedno sa izobiljem primera iz sudske prakse, koji su izloženi u sasvim praktičnoj i prepoznatljivoj formi, a kroz analizu pojedinih instituta krivičnog prava i brojnih procesnih situacija, ova rubrika okuplja brojne autore iz sveta pravosuđa. U okviru ove rubrike su i tekstovi iz prekršajnog prava.

  Privredno pravo
  Rubrika sadrži tekstove iz privrednog (kompanijskog) prava, uključujući i stečajno pravo, kao i brojne primere iz sudske prakse privrednih sudova.

  Sve to, sa mogućnošću pretrage članaka po rečima u naslovu, tekstu, godini, autorima i sa dvostranom vezom članaka iz časopisa sa članovima propisa i propisima. Časopis se prati kroz izdanje “Propisi.net“
 •  elektronski časopis “’Poslovni savetnik“ (opciona pretplata), sa sledećim rubrikama:
  Računovodstvo
  – aktuelne i praktične teme iz oblasti vođenja računovodstvenih evidencija, izrade završnog računa i finansijskih izveštaja.
  Porezi – teme iz oblasti PDV-a i drugih poreza, naročito poreza na dobit pravnih lica, sastavljanje poreskog bilansa i poreskih prijava.
  Budžetski korisnici –teme iz oblasti budžetskog računovodstva, finansijskih izveštaja, vođenja knjiga i evidencija, budžetskoj kontroli i čestim greškama koje prave, finansijskog upravljanja.
  Zarade – aktuelne teme i obračuni zarada, plata, naknada i drugih primanja.
  Poslovne finansije – teme iz oblasti finansijske analize i upravljanja finansijama za računovođe i menadžere.
  Budimo na vezi
  Uvek ostaje i mogućnost da nam se direktno javite mejlom ili preko web servisa „Budimo na vezi – vi pitate mi odgovaramo“ sa direktnim pitanjem.

  Sve to, sa mogućnošću pretrage članaka po rečima u naslovu, tekstu, godini, autorima i sa dvostranom vezom članaka iz časopisa sa članovima propisa i propisima. Časopis se prati kroz izdanje “Propisi.net“