On-line elektronsko pravno izdanje Propisi.net omogućava Vam da u ovoj situaciji vanrednog stanja pratite sve propise Republike Srbije i van radnog mesta ­– od kuće, sa bilo kog računara povezanog sa internetom.

Preporučujemo pretplatnicima našeg izdanja Propisi.net, da u okviru svog naloga, ukjljuče korišćenje funkcije ‘’Mejl servis’’ i obeleže sledeće grupe Registra propisa u okviru kojih pratimo propise vanrednog stanja i propise iz oblasti zdravstva:

  • Grupu 4 – Zdravstveno osiguranje, zdravstvena zaštita, lekovi, hemikalije
  • Podgrupu 11-3. – Zaštita od požara, elementarne nepogode, vanredne situacije

Naravno pored njih obeležite i ostale grupe Registra propisa koje pripadaju oblastima vašeg radnog mesta.
Onog trenutka kada propise iz ovih oblasti objavimo u našem izdanju, dobićete mejl sa informacijama o novodonetim, odnosno izmenjenim propisima iz oblasti koju ste odabrali za praćenje.

Ako niste do sada koristili funkciju ‘’Mejl servis’’ aktiviranje iste je objašnjeno je u Korisničkom uputstvu koje se nalazi u izdanju.

Sve nove brojeve glasila republičkog, pokrajnskog i gradskog nivoa, kao i do sada svakodnevno pratimo i ažuriramo.

I za one koji nisu pretplatnici, otvorili smo deo sa slobodnim pristupom ‘’Propisi RS u toku vanrednog stanja (korona virus – COVID-19) u kome se mogu pratiti prečišćeni tekstove propisa vezanih za vanredno stanje kao i  pregled svih brojeva ’’Službenih glasnika RS’’ u kome su objavljeni.

Redakcija ING-PRO