Министарство спољне и унутрашње трговине
и телекомуникација, на основу података РЗС-а, објавило је на свом сајту
податке о кретању куповне моћи становништва и потрошачкој корпи за
август 2014.

Према тим подацима, Просечна потрошачка корпа за месец август 2014. износила је 66.680714 динара
и већа је за 0,11% или 68,47 динара од Просечне потрошачке корпе из
претходног месеца. У односу на август 2013. Просечна потрошачка корпа
већа је за 1,18%.

Минимална потрошачка корпа за август 2014.
износила је 34.291,44 динара и већа је за 0,07% или 23,98 дин. од
Минималне потрошачке корпе из претходног месеца. У односу на август
2013. Минимална потрошачка корпа већа је за 0,14%.

За покриће Просечне потрошачке корпе у августу 2014.
било је потребно 1,45 просечних зарада, а за покриће Минималне корпе
било је довољно 0,75 просечне зараде. У августу 2013. за покриће
Просечне потрошачке корпе било је потребно 1,46 просечних зарада, а за
покриће Минималне корпе било је довољно 0,76 просечне зараде.

Просечна месечна нето зарада по запосленом у Републици у августу 2014. године, износила је 45.610 динара.

Посматрано по градовима,
натпросечну нето зараду у августу 2014. статистика је регистровала у
Београду (56.616 динара), Панчеву (54.225 динара) и Новом Саду (51.043
динара). Просечна месечна зарада испод просека Републике, у августу
2014. године, забележена је у Крагујевцу (44.568 динара), Зајечару
(44.046 динара), Зрењанину (43.482 динара), Ужицу (42.828 динара ), С.
Митровици (41.511 динара), Смедереву (41.411 динара), Суботици (41.338
динара), Шапцу (41.217 динара), Нишу (40.967 динара), Ваљеву (40.607
динара), Краљеву (37.761 динара) и Лесковцу (34.235 динара).

Посматрано по градовима,
у августу 2014. куповну моћ изнад просека Републике имали су: Београд,
Панчево, Крагујевац и Зајечар. У свим градовима који се статистички
прате просечна месечна нето зарада покрила је Минималну потрошачку
корпу, а није била довољна за покриће Просечне потрошачке корпе.

Посматрано по делатностима,
а у односу на просек нето зараде у Републици (45.610 динара ) у августу
2014. године, највећу нето зараду статистика је регистровала у
Производњи кокса и деривата нафте (134.261 динара), Услужним
делатностима у рударству (127.607 динара) и Управљачким делатностима и
саветовању (107.403 динара). Најнижа нето зарада регистрована је у
Делатности путничких агенција, тур-оператора и резервација (18.960
динара), Производњи осталих саобраћајних средстава (21.768 динара) и
Производњи коже и предмета од коже (23.712 динара).

Кретање куповне моћи становништва у Републици Србији у 2014.

Месец

Просечна месечна нето зарада по запосленом
(без пореза и доприноса)

Потрошачка корпа

Однос потрошачке корпе и зараде

Просечна

Минимална

(3:2)

(4:2)

1

2

3

4

5

6

Јануар

37.966

65.717,94

34.177,96

1,73

0,90

Фебруар

44.057

65.718,72

34.090,00

1,49

0,77

Март

43.452

65.463,27

33.974,95

1,51

0,78

Април

45.847

65.766,40

34.181,31

1,43

0,75

Мај

44.184

65.922,53

34.330,96

1,49

0,78

Јун

44.883

65.948,43

34.280,37

1,47

0,76

Јул

45.216

66.000,24

34.267,46

1,46

0,76

Август

45.610

66.068,71

34.291,44

1,45

0,75