Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine
i telekomunikacija, na osnovu podataka RZS-a, objavilo je na svom sajtu
podatke o kretanju kupovne moći stanovništva i potrošačkoj korpi za
avgust 2014.

Prema tim podacima, Prosečna potrošačka korpa za mesec avgust 2014. iznosila je 66.680714 dinara
i veća je za 0,11% ili 68,47 dinara od Prosečne potrošačke korpe iz
prethodnog meseca. U odnosu na avgust 2013. Prosečna potrošačka korpa
veća je za 1,18%.

Minimalna potrošačka korpa za avgust 2014.
iznosila je 34.291,44 dinara i veća je za 0,07% ili 23,98 din. od
Minimalne potrošačke korpe iz prethodnog meseca. U odnosu na avgust
2013. Minimalna potrošačka korpa veća je za 0,14%.

Za pokriće Prosečne potrošačke korpe u avgustu 2014.
bilo je potrebno 1,45 prosečnih zarada, a za pokriće Minimalne korpe
bilo je dovoljno 0,75 prosečne zarade. U avgustu 2013. za pokriće
Prosečne potrošačke korpe bilo je potrebno 1,46 prosečnih zarada, a za
pokriće Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,76 prosečne zarade.

Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom u Republici u avgustu 2014. godine, iznosila je 45.610 dinara.

Posmatrano po gradovima,
natprosečnu neto zaradu u avgustu 2014. statistika je registrovala u
Beogradu (56.616 dinara), Pančevu (54.225 dinara) i Novom Sadu (51.043
dinara). Prosečna mesečna zarada ispod proseka Republike, u avgustu
2014. godine, zabeležena je u Kragujevcu (44.568 dinara), Zaječaru
(44.046 dinara), Zrenjaninu (43.482 dinara), Užicu (42.828 dinara ), S.
Mitrovici (41.511 dinara), Smederevu (41.411 dinara), Subotici (41.338
dinara), Šapcu (41.217 dinara), Nišu (40.967 dinara), Valjevu (40.607
dinara), Kraljevu (37.761 dinara) i Leskovcu (34.235 dinara).

Posmatrano po gradovima,
u avgustu 2014. kupovnu moć iznad proseka Republike imali su: Beograd,
Pančevo, Kragujevac i Zaječar. U svim gradovima koji se statistički
prate prosečna mesečna neto zarada pokrila je Minimalnu potrošačku
korpu, a nije bila dovoljna za pokriće Prosečne potrošačke korpe.

Posmatrano po delatnostima,
a u odnosu na prosek neto zarade u Republici (45.610 dinara ) u avgustu
2014. godine, najveću neto zaradu statistika je registrovala u
Proizvodnji koksa i derivata nafte (134.261 dinara), Uslužnim
delatnostima u rudarstvu (127.607 dinara) i Upravljačkim delatnostima i
savetovanju (107.403 dinara). Najniža neto zarada registrovana je u
Delatnosti putničkih agencija, tur-operatora i rezervacija (18.960
dinara), Proizvodnji ostalih saobraćajnih sredstava (21.768 dinara) i
Proizvodnji kože i predmeta od kože (23.712 dinara).

Kretanje kupovne moći stanovništva u Republici Srbiji u 2014.

Mesec

Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom
(bez poreza i doprinosa)

Potrošačka korpa

Odnos potrošačke korpe i zarade

Prosečna

Minimalna

(3:2)

(4:2)

1

2

3

4

5

6

Januar

37.966

65.717,94

34.177,96

1,73

0,90

Februar

44.057

65.718,72

34.090,00

1,49

0,77

Mart

43.452

65.463,27

33.974,95

1,51

0,78

April

45.847

65.766,40

34.181,31

1,43

0,75

Maj

44.184

65.922,53

34.330,96

1,49

0,78

Jun

44.883

65.948,43

34.280,37

1,47

0,76

Jul

45.216

66.000,24

34.267,46

1,46

0,76

Avgust

45.610

66.068,71

34.291,44

1,45

0,75