Kako bi što više olakšali rad sa novom verzijom izdanja Propisi.net, koja je inače vrlo jednostavna za korišćenje, svim pretplatnicima omogućili smo da pored Korisničkog uputstva u pdf formatu koriste i video-audio uputstvo sa kratkim prilozima koji pojašnjavaju rad sa odgovarajućim segmetima i opcijama izdanja.
Kroz konkretne primere praćene video i tonskim pojašnjenjem, vrlo lako ćete savladati sve segmente i opcije nove verzije Propisa.net.

Da podsetimo da se korisničko uputstvo nalazi u okviru izdanja, u gornjem desnom uglu, u delu “Korisnički nalog“ –  . Klikom na stavku “Korisničko upustvo“, otvara se strana sa pomenutim uputstvima.

Želimo vam uspešan rad,

Redakcija