Novogodišnji i božićni praznici svake godine se praznuju neradno, ali ipak, postoje i oni koji i tokom praznika moraju da rade. Ono što je lepa vest, jeste da svi koji rade za vreme praznika mogu da očekuju duple dnevnice.

Neradni dani ove godine su 1. i 2. januar, a zatim 7. januar, kada se praznuje Božić. Svi oni koji budu radili tokom ova tri dana imaće pravo na duplu dnevnicu. Ono što je bitno znati je da svi koji rade za vreme državnih praznika imaju pravo na najmanje 110 osnovice za rad na dan praznika, koji je neradan dan. I ovo je definisano Zakonom o radu, član 108.

Prema Zakonu se dodaje i da, ako su se istovremeno stekli uslovi po više osnova (rad noću, prekovremeni rad…) utvrđenih u stavu 1. pomenutog člana, procenat uvećane zarade ne može biti niži od zbira procenata po svakom od osnova uvećanja.

Šta ako morate da radite na državni praznik?

Zaposleni ima pravo da odsustvuje na dan praznika za koji je zakonom propisano da se ne radi i za to vreme ostvaruje pravo na naknadu zarade, odnosno ako radi na dan praznika ostvaruje pravo na uvećanu zaradu za rad na dan praznika samo za onoliko dana koliko je Zakonom propisano da se taj praznik praznuje.

S obzirom da je Zakonom propisano da se državni praznik Dan primirjau Prvom svetskom ratu praznuje jedan dan i pravo na naknadu zarade, odnosno na uvećanu zaradu za rad na ovaj dan državnog praznika zaposleni može da ostvari samo za jedan dan.

Dodatno, poslodavci vam mogu ponuditi i „zamenski“ slobodan dan, ukoliko vaše radno vreme ne može drugačije da se organizuje. Sve je naravno, stvar dogovora sa vašim poslodavcem, ali mu ukažite ukoliko mislite da vaša zakonska prava nisu ispoštovana.

Prema Zakonu o radu, zaposleni koji radi na dan praznika koji je po zakonu neradan dan ima pravo na uvećanu zaradu u visini utvrđenoj opštim aktom i ugovorom o radu, a najmanje 110% od osnovice.

Osnovicu za obračun uvećane zarade čini osnovna zarada utvrđena u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu.

Uvećanje od 110% primenjuje se na ugovorenu satnicu, te zaposleni prima 100% redovne zarade (dnevnice) + 110% redovne zarade (dnevnice).

Izvor: sajt Blic-a
Naslov: Redakcija