Skupština Srbije usvojila je danas Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja koji predviđa uvođenje centralne baze podataka o obveznicima doprinosa za socijalno osiguranje, poslodavcima i osiguranicima.

Centralni registar imaće Upravni odbor koji imenuje i razrešava Vlada Srbije na četiri godine i direktora kojeg Vlada imenuje i razrešava na pet godina.

Centralni registar preuzima poslove vođenja registra u roku od godinu dana od stupanja na snagu zakona, a najkasnije od 1. januara 2020. godine.

Zakon stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u Službenom glasniku.

Izvor: sajt Večernjih novosti
Naslov: Redakcija